Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

The Principles of Application of Machine Learning in Classification of Network Traffic

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Antonyuk, Ya.M.
dc.contributor.author Oleksyuk, T.N.
dc.contributor.author Kovalenko, Ya.O.
dc.contributor.author Shiyak, B.A.
dc.date.accessioned 2019-12-13T19:44:22Z
dc.date.available 2019-12-13T19:44:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation The Principles of Application of Machine Learning in Classification of Network Traffic / Ya.M. Antonyuk, T.N. Oleksyuk, Ya.O. Kovalenko, B.A. Shiyak // Управляющие системы и машины. — 2018. — № 6. — С. 74-80 . — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0130-5395
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06.074
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161566
dc.description.abstract Approaches to classification of network computing traffic on the basis of division of DPI and methods of structural analysis are systematized. The illustration of one of methods of structural analysis is developed. The algorithm which is possible for implementing in vitro is given. Perspectives of use of the given systematization are planned. uk_UA
dc.description.abstract Цель. Целью исследования является разработка подхода к решению в общем виде задачи классификации сетевого трафика, а именно, получение на вход некоторых характеристик сетевого трафика с выдачей на выходе класса, к которому данный вид трафика относится. Результаты. Разработаны рекомендации по применению метода решения задачи классификации на основе анализа набора статистических метрик потока. Рассмотрен альтернативный способ решения одной из главных задач DPI — определение протокола прикладного уровня — на основе ограниченного количества информации, без сверки со списком известных портов (well-known ports) и без анализа полезной нагрузки. uk_UA
dc.description.abstract Мета. Метою дослідження є розробка підходу до вирішення у загальному вигляді задачі класифікації мережевого трафіку, а саме, отримання на вхід деяких характеристик мережевого трафіку з видачею на виході класу, до якого даний вид трафіку відноситься. Результати. Розроблено рекомендації щодо застосування методу рішення задачі класифікації на основі аналізу набору статистичних метрик потоку. Розглянуто альтернативний спосіб вирішення однієї з головних завдань DPI — визначення протоколу прикладного рівня — на основі дуже невеликої кількості інформації, без звірки зі списком широко відомих портів (well-known ports) і без аналізу корисного навантаження. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управляющие системы и машины
dc.subject Применения (опыт разработки и внедрения информационных технологий) uk_UA
dc.title The Principles of Application of Machine Learning in Classification of Network Traffic uk_UA
dc.title.alternative Принципы применения машинного обучения в классификации сетевого трафика uk_UA
dc.title.alternative Принципи застосування машинного навчання в класифікації мережевого трафіку uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.513.7


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис