Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

О формировании моделей объектов ресурсами автономного мобильного робота

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Сухоручкина, О.Н.
dc.contributor.author Прогонный, Н.В.
dc.date.accessioned 2019-12-13T19:37:16Z
dc.date.available 2019-12-13T19:37:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation О формировании моделей объектов ресурсами автономного мобильного робота / О.Н. Сухоручкина, Н.В. Прогонный // Управляющие системы и машины. — 2018. — № 6. — С. 36-45. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0130-5395
dc.identifier.other DOI: https://doi.org/10.15407/usim.2018.06.036
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161564
dc.description.abstract Рассматриваются вопросы практического реализации методики последовательного анализа информации об объектах внешней среды, поступающей от сенсора-дальномера автономного мобильного робота и его бортовой видеокамеры. Предложена технология автоматического формирования расширенного представления модели объекта в специальных структурах долговременной памяти робота. uk_UA
dc.description.abstract Мета статті — представлення ІТ автоматичного формування моделей об’єктів, спираючись на дані сенсорадалекоміра та зображення бортової камери діючого прототипу МР ERIC. Сформовані моделі повинні містити як просторові характеристики так і візуальні ознаки об’єктів. Методи. Представлена ІТ спирається на використання методів аналізу та інтерпретації множин вимірів далекомірів для побудови геометричної моделі об’єкта та алгоритми виділення ключових ознак зображення об’єкта. Для цього запропоновано методику автоматичного синтезу еталонного зображення, яке містить лише цільовий об’єкт без будь-яких елементів фону. Результат. Запропоновану ІТ використано як базову інформаційну функціональність алгоритму виконання роботом завдання «Вивчи об’єкт». МР ERIC автономно рухаючись навколо цільового об’єкту заповнює спеціальні структури своєї довгочасної пам’яті з відображенням просторових та візуальних характеристик цього об’єкта. uk_UA
dc.description.abstract Purpose — representation of the IT of the automatic formation of the object models, based on the sensor-range finder data and an on-board camera image of the MR ERIC (our MR experimental sample). These models should contain both spatial characteristics and visual features of the objects. Methods. The presented IT based on the use of methods for analyzing and interpreting sets of range finders measurements for constructing a geometric object model and on the algorithms for the finding and description of key features of an object image. To do this, we propose a technique for the automatic synthesis of a reference image based on the current on-board camera images. The reference image contains only the target object without any background elements from the environment. Results. The proposed IT is used as the basic information functionality for the algorithm of autonomous MR mission “Examine object”. When the MR ERIC autonomously moves around the target object, the special structures of its longterm memory are filled with the spatial and visual characteristics of this object. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН та МОН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управляющие системы и машины
dc.subject Интеллектуальные информационные технологии и системы uk_UA
dc.title О формировании моделей объектов ресурсами автономного мобильного робота uk_UA
dc.title.alternative Про формування моделей об’єктів ресурсами автономного мобільного робота uk_UA
dc.title.alternative On the Formation of the Object Models by Autonomous Mobile Robot Resources uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 004.896


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис