Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Метод параллельного нечеткого вывода для систем Такаги–Сугено высшего порядка

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ершов, С.В.
dc.contributor.author Пономаренко, Р.Н.
dc.date.accessioned 2019-12-09T19:46:50Z
dc.date.available 2019-12-09T19:46:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Метод параллельного нечеткого вывода для систем Такаги–Сугено высшего порядка / С.В. Ершов, Р.Н. Пономаренко // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 6. — С. 170-180. — Бібліогр.: 19 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 1019-5262
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161459
dc.description.abstract Предложен метод нечеткого логического вывода для систем Такаги–Сугено высшего порядка с применением операции понижения порядка правил. Проанализирована возможность использования иерархических нечетких систем высшего порядка для уменьшения количества правил и распараллеливания нечеткого вывода. Метод реализован в интеллектуальной программной системе для ускорения вычислений в задаче оценивания инвестиционных проектов. uk_UA
dc.description.abstract Запропоновано метод нечіткого логічного виведення для систем Такагі–Сугено вищого порядку з використанням операції зниження порядку правил. Проаналізовано можливість застосування ієрархічних нечітких систем вищого порядку для зменшення кількості правил і розпаралелювання нечіткого виведення. Метод реалізовано в інтелектуальній програмній системі для прискорення обчислень в задачі оцінювання інвестиційних проектів. uk_UA
dc.description.abstract A method of fuzzy inference for higher-order Takagi–Sugeno systems using the operation of decreasing the order of rules is proposed. It is shown that higher-order hierarchical fuzzy systems can be used to reduce the number of rules and parallelize fuzzy inference. The method is implemented in an intelligent software system to speedup computing in the problem of evaluating investment projects. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Програмно-технічні комплекси uk_UA
dc.title Метод параллельного нечеткого вывода для систем Такаги–Сугено высшего порядка uk_UA
dc.title.alternative Метод паралельного нечіткого виведення для систем Такагі–Сугено вищого порядку uk_UA
dc.title.alternative Parallel fuzzy inference method for higher-order Takagi–Sugeno systems uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 681.3.06


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис