Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Економетричне моделювання впливу релевантних показників гендерної політики на ефективність діяльності банківської системи

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кузьменко, О.В.
dc.contributor.author Койбічук, В.В.
dc.date.accessioned 2019-12-08T17:22:00Z
dc.date.available 2019-12-08T17:22:00Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Економетричне моделювання впливу релевантних показників гендерної політики на ефективність діяльності банківської системи / О.В. Кузьменко, В.В. Койбічук // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 3-12. — Бібліогр.: 35 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1019-5262
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161425
dc.description.abstract Проаналізовано ефективність банківської системи в умовах гендерної політики. Побудову узагальнювального показника ефективності банківської системи здійснено з використанням відносної нормалізації та функції бажаності Харрінгтона. Вплив показників гендерної політики на ефективність банківської системи визначено за допомогою інструментарію кореляційно-регресійного та факторного аналізу. uk_UA
dc.description.abstract Проанализирована эффективность банковской системы в условиях гендерной политики. Построение обобщающего показателя эффективности банковской системы реализовано с использованием относительной нормализации и функции желательности Харрингтона. Влияние показателей гендерной политики на эффективность банковской системы определено с использованием инструментария корреляционно-регрессионного и факторного анализа. uk_UA
dc.description.abstract The authors analyze the efficiency of the banking system in terms of gender policy. The integral indicator of the banking system efficiency is constructed with the use of relative normalization and Harrington’s desirability function. The influence of gender policy indicators on the efficiency of the banking system is described on the basis of correlation–regression and factor analyses. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Кібернетика uk_UA
dc.title Економетричне моделювання впливу релевантних показників гендерної політики на ефективність діяльності банківської системи uk_UA
dc.title.alternative Эконометрическое моделирование влияния релевантных показателей гендерной политики на эффективность деятельности банковской системы uk_UA
dc.title.alternative Econometric modeling of the influence of main indicators of gender policy on the banking system efficiency uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 330.43:336.71+305(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис