Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Потьомкін, М.М.
dc.contributor.author Свида, І.Ю.
dc.date.accessioned 2019-12-07T15:48:55Z
dc.date.available 2019-12-07T15:48:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів / М.М. Потьомкін, І.Ю. Свида // Кибернетика и системный анализ. — 2018. — Т. 54, № 4. — С. 91–97. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1019-5262
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161372
dc.description.abstract Наведено підхід до багатокритерійного прийняття рішень під час досліджень складних систем, який грунтується на використанні результатів, отриманих застосуванням множини методів (як ранжування, так і формування ядра), що забезпечує збільшення ступеню обґрунтованості отримуваних результатів за рахунок підвищення повноти порівняння альтернатив. uk_UA
dc.description.abstract Приведен подход к многокритериальному принятию решений при исследованиях сложных систем, основанный на использовании результатов, полученных с применением множества методов (как ранжирования, так и формирования ядра), что обеспечивает увеличеие степени обоснованности получаемых результатов за счет повышения полноты сравнения альтернатив. uk_UA
dc.description.abstract The authors provide an approach to multi-criteria decision making in the analysis of complex systems. It is based on the results obtained from a number of methods (ranking as well as forming of the kernel), which increases the substantiation of the results due to increasing the completeness of alternatives comparison. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Кибернетика и системный анализ
dc.subject Системний аналіз uk_UA
dc.title Багатокритерійне прийняття рішень на основі використання множини оптимізаційних методів uk_UA
dc.title.alternative Многокритериальное принятие решений на основе использования множества оптимизационных методов uk_UA
dc.title.alternative Multi-criteria decision making based on using a set of optimization methods uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 519.816


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис