Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Значення району Кременчуцького водосховища на Дніпрі для мігруючих птахів (аналіз результатів кільцювання)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Полуда, А.М.
dc.contributor.author Ілюха, О.В.
dc.date.accessioned 2019-12-01T17:24:38Z
dc.date.available 2019-12-01T17:24:38Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Значення району Кременчуцького водосховища на Дніпрі для мігруючих птахів (аналіз результатів кільцювання) / А.М. Полуда, О.В. Ілюха // Збірник праць Зоологічного музею. — 2012. — Вип. 43. — С. 78-91. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0132-1102
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/161206
dc.description.abstract У базі даних Українського центру кільцювання птахів є 338 зворотів з відстаней більш ніж 100 км, які мають відношення до району Кременчуцького водосховища. Більшу частину зворотів складають птахи, які були закільцьовані в інших регіонах. Проведений аналіз даних кільцювання птахів дозволяє чіткіше окреслити пролітні шляхи через територію України та повніше визначити ролі цих видів у формуванні більш глобальних міграційних потоків. У районі водосховища проходять широкофронтальні міграції різних видів птахів вздовж умовних ліній північ–південь та північний схід – південний захід. Дослідження показало значення цих видів птахів у формуванні важливих міграційних щляхів ─ Дніпровського та Поліського (його південного флангу). uk_UA
dc.description.abstract В базе данных Украинского центра кольцевания птиц есть 338 возврата с расстояний, превышающих 100 км, которые имеют отношение к району Кременчуцкого водохранилища. Большую часть возвратов составляют птицы, которые были окольцьованы в других регионах. Проведенный анализ данных кольцевания птиц позволяет точнее очертить пролётные пути через територию Украины, и полнее определить роли видов в формировании более глобальных миграционных потоков. В районе водохранилища проходят широкофронтальные миграции разных видов птиц вдоль условных линий север – юг и северо-восток – юго-запад. Анализ возвратов показал значение учтённых видов птиц в формировании вахных миграционных путей ─ Днепровского и Полесского (его южного фланга). uk_UA
dc.description.abstract There are 338 recoveries from the distance of more than 100 km relating Kremenchug reservoir in the database of Ukrainian Bird Ringing Centre. Most of the returns are birds which were ringed in other regions. The data analysis of bird ringing can more clearly delineate span paths via Ukraine and better define the role of these species in the formation of a global migration flows. Wide migrations of various bird species pass along the conditional lines of North–South and North-East – South-West near the reservoir. Research shows the importance of thouse bird species for the more global migration flows ─ Dnieper and Polissya (its southern part). uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Національний Науково-природничий музей НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Збірник праць Зоологічного музею
dc.title Значення району Кременчуцького водосховища на Дніпрі для мігруючих птахів (аналіз результатів кільцювання) uk_UA
dc.title.alternative Значение района кременчуцкого водохранилища на Днепре для мигрирующих птиц (анализ результатов кольцевания) uk_UA
dc.title.alternative Importance of Kremenchug reservoir areas of the Dnieper river for migratory birds (analysis of ringing) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 591.9(477)


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис