Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

100-річний ювілей нереалізованої ідеї: концепція "Балто-Чорноморського союзу" в працях Степана Рудницького і сучасні перспективи

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ковалевська, О.
dc.date.accessioned 2019-11-19T17:34:34Z
dc.date.available 2019-11-19T17:34:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation 100-річний ювілей нереалізованої ідеї: концепція "Балто-Чорноморського союзу" в працях Степана Рудницького і сучасні перспективи / О. Ковалевська // Регіональна історія України: Зб. наук. ст. — К.: Інститут історії України НАН України, 2018. — Вип. 12. — С. 329-345. — Бібліогр.: 16 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-2760
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/160790
dc.description.abstract У статті проаналізовано передумови, які викликали необхідність розробки концепції співпраці різних країн Балтійсько-Чорноморського регіону на початку ХХ ст. Розглянуто основні ідеї «Балтійсько-Понтійської федерації», викладені і розвинуті у низці праць Степана Рудницького. Обґрунтовано особливості позиції вченого щодо включення одних і виключення інших країн до складу союзу. Окреслено основні перспективи імовірності розвитку співпраці в межах регіону у майбутньому. uk_UA
dc.description.abstract В статье проанализированы предпосылки, которые вызвали необходимость разработки концепции сотрудничества разных стран Балтийско-Черноморского региона в начале ХХ ст. Рассмотрены основные идеи «Балтийско-Понтийской федерации», изложенные в работах Степана Рудницкого. Обоснованы особенности позиции ученого относительно включения одних и исключения других стран в состав союза. Намечены основные перспективы возможного сотрудничества в рамках региона в будущем. uk_UA
dc.description.abstract The article analyzes the preconditions that caused the necessity of developing a concept of cooperation between the Baltic Sea and the Black Sea region at the beginning of the 20th century. The author considered the main ideas of the Baltic-Pontic Federation, described and developed in a number of works by Stepan Rudnytsky. She substantiated the peculiarities of the position of the scientist regarding the inclusion of some and the exclusion of other countries in the union. She also outlined the main prospects for the development of cooperation within the region in the future. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Регіональна історія України
dc.subject Постаті історичної регіоналістики uk_UA
dc.title 100-річний ювілей нереалізованої ідеї: концепція "Балто-Чорноморського союзу" в працях Степана Рудницького і сучасні перспективи uk_UA
dc.title.alternative 100-летний юбилей нереализованной идеи: концепция «Балто-Черноморского союза» в произведениях Степана Рудницкого и современные перспективы uk_UA
dc.title.alternative 100th Anniversary of Unrealized Іdea: The concept of the “Baltic-Black Sea Union” in the writings of Stepan Rudnytsky and modern perspectives uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 327.7 (477+438) «Рудницький»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис