Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Черкащина в соціально-економічному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: регіональний вимір

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Гордуновський, О.
dc.contributor.author Гуржій, О.
dc.date.accessioned 2019-11-17T18:31:02Z
dc.date.available 2019-11-17T18:31:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Черкащина в соціально-економічному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: регіональний вимір / О. Гордуновський, О. Гуржій // Регіональна історія України: Зб. наук. ст. — К.: Інститут історії України НАН України, 2017. — Вип. 11. — С. 171-184. — Бібліогр.: 28 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2519-2760
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/160743
dc.description.abstract В статті простежено розвиток соціально-економічного потенціалу Черкащини протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. Відображено, від яких чинників залежав цей процес, а саме наявності матеріальних запасів і виробничих резервів, перерозподілу продуктивних сил міст і сіл, вдалого використання нових винаходів науки та техніки, зростання кількісного показника працюючого населення. Стаття написана на основі широкого залучення спеціальної літератури, статистичного та документального матеріалу. Показано господарську специфіку регіону, а також визначено загальне місце в економічному житті України. uk_UA
dc.description.abstract В статье прослежено развитие социально-экономического потенциала Черкащины в течение конца ХІХ – начала ХХ века. Установлено факторы, от которых зависел этот процесс, а именно наличие материальных запасов и производственных резервов, перераспределение производительных сил городов и сел, удачное использование новых изобретений науки и техники, рост количественного показателя работающего населения. Статья написана на основе широкого привлечения специальной литературы, статистического и документального материала. Показано хозяйственную специфику региона, а также определено его место в экономической жизни Украины в целом. uk_UA
dc.description.abstract In the article the development of socio-economic potential of the Cherkasy region during the end of the XIX – beginning of the XXth century is observed. The determinants of this process, in particular, the availability of material resources and production reserves, redistribution of the productive forces in towns and villages, the successful use of new inventions, the growth of working population, are depicted. The article is written on the basis of wide range of special literature, statistical and documentary materials. The economic specific of Cherkaschyna is shown, as well, as the place of this region in the economic life of Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут історії України НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Регіональна історія України
dc.subject Кордони й прикордоння в системі історичної та етнополітичної регіоналістики uk_UA
dc.title Черкащина в соціально-економічному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: регіональний вимір uk_UA
dc.title.alternative Черкащина в социально-экономическом пространстве Украины конца ХІХ – начала ХХ в.: региональное измерение uk_UA
dc.title.alternative Cherkaschyna in the Socioeconomic Space of Ukraine in Late 19th - early 20th century: Regional Dimension uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 913:(477.46)»18/19»


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис