Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фази зі структурою перовскіту в системах A—R—Mn—O, де A — лужноземельний, R —рідкісноземельний метал

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Заремба, О.І.
dc.contributor.author Філіпенко, Н.О.
dc.contributor.author Горинь, А.М.
dc.contributor.author Гладишевський, Р.Є.
dc.date.accessioned 2019-10-24T14:29:57Z
dc.date.available 2019-10-24T14:29:57Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Фази зі структурою перовскіту в системах A—R—Mn—O, де A — лужноземельний, R —рідкісноземельний метал / О.І. Заремба, Н.О. Філіпенко, А.М. Горинь, Р.Є. Гладишевський // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 8. — С. 69-77. — Бібліогр.: 11 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.08.069
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/160133
dc.description.abstract Взаємодію компонентів у системах A—R—Mn—O вивчено методами рентгенівського фазового та структурного аналізів полікристалічних зразків, синтезованих методом твердофазної реакції при 1000 °С. У системах Ba—R—Mn—O, де R = Pr, Nd або Sm, підтверджено існування сполук Ba₀,₅Pr₀,₅MnO₃, Ba₀,₅Nd₀,₅MnO₃ та Ba₀,₅Sm₀,₅MnO₃ з кубічною структурою типу CaTiO₃, тоді як для R = Ce, Eu, Gd та РЗМ ітрієвої підгрупи за умов синтезу тетрарні перовскіти не утворюються. У системах {Sr,Ca} Gd Mn O підтверджено існування сполук із ромбічною структурою типу GdFeO₃ : Sr₀,₃₅Gd₀,₆₅MnO₃ та Ca₀,₅Gd₀,₅MnO₃. Побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану систем SrO—Gd₂O₃—Mn₂O₃ та CaO—Gd₂O₃—Mn₂O₃ при 1000 °С. Для сполуки Sr₀,₃₅Gd₀,₆₅MnO₃ вивчено залежність магнітної сприйнятливості від температури. Такий тип залежності описується законом Кюрі-Вайса і є характерним для парамагнетиків. Експериментальне значення ефективного магнітного моменту 10,98 μБ. uk_UA
dc.description.abstract The interaction of the components in the A—R—Mn—O systems is studied by Xray diffraction on polycrystalline samples synthesized by solidstate reaction at 1000 °C. In the Ba—R—Mn—O systems, where R = Pr, Nd, or Sm, the existence of the Ba₀,₅Pr₀,₅MnO₃, Ba₀,₅Nd₀,₅MnO₃, and Ba₀,₅Sm₀,₅MnO₃ compounds with cubic CaTiO₃ type structure is confirmed, whereas, for R = Ce, Eu, Gd, and the heavy rareearth metals, quaternary perovskites were not formed under the conditions of our synthesis. The existence of Sr₀,₃₅Gd₀,₆₅MnO₃ and Ca₀,₅Gd₀,₅MnO₃ with orthorhombic GdFeO₃ type structure is confirmed in the {Sr,Ca}—Gd—Mn—O systems. The isothermal crosssections of the SrO—Gd₂O₃—Mn₂O₃ and CaO—Gd₂O₃—Mn₂O₃ systems at 1000 °C are constructed. The temperature dependence of the magnetic susceptibility, c vs. T, is studied for Sr₀,₃₅Gd₀,₆₅MnO₃. Such type of dependence is described by the Curie—Weiss law and is typical of paramagnets. The experimental value of the effective magnetic moment is equal 10.98 μB. uk_UA
dc.description.abstract Взаимодействие компонентов в системах A—R—Mn—O изучено методами рентгеновского фазового и структурного анализа поликристаллических образцов, синтезированных методом твердофазной реакции при 1000 °С. В системах Ba—R—Mn—O, где R = Pr, Nd или Sm, подтверждено существование соединений Ba₀,₅Pr₀,₅MnO₃, Ba₀,₅Nd₀,₅MnO₃ и Ba₀,₅Sm₀,₅MnO₃ с кубической структурой типа CaTiO₃, тогда как для R = Ce, Eu, Gd и РЗМ иттриевой подгруппы в условиях синтеза тетрарные перовскиты не образуются. В системах {Sr,Ca}—Gd—Mn—O подтверждено существование соединений с ромбической структурой типа GdFeO₃: Sr₀,₃₅Gd₀,₆₅MnO₃ и Ca₀,₅Gd₀,₅MnO₃. Построены изотермические сечения диаграмм состояния систем SrO—Gd₂O₃—Mn₂O₃ и CaO—Gd₂O₃—Mn₂O₃ при 1000 °С. Для соединения Sr₀,₃₅Gd₀,₆₅MnO₃ изучена зависимость магнитной восприимчивости от температуры. Такой тип зависимости описывается законом Кюри—Вейcса и характерный для парамагнетиков. Экспериментальное значение эффективного магнитного момента 10,98 μБ. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Фази зі структурою перовскіту в системах A—R—Mn—O, де A — лужноземельний, R —рідкісноземельний метал uk_UA
dc.title.alternative Phases with perovskite structure in the A-R-Mn-O systems, where A - alkali-earth metal, R - rare-earth metal uk_UA
dc.title.alternative Соединения со структурой перовскита в системах A-R-Mn-О , где A -щёлочноземельный, R - редкоземельный металл uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546:548.736


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис