Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Поняття «смарт-сили»: особливості застосування у сфері космічної діяльності

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ляшенко, В.І.
dc.contributor.author Осадча, Н.В.
dc.contributor.author Дзюба, С.В.
dc.date.accessioned 2019-10-21T18:16:27Z
dc.date.available 2019-10-21T18:16:27Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Поняття «смарт-сили»: особливості застосування у сфері космічної діяльності / В.І. Ляшенко, Н.В. Осадча, С.В. Дзюба // Управління економікою: теорія та практика: Зб. наук. пр. — К: ІЕП НАНУ, 2018. — С. 250-266. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2221-1187
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/160066
dc.description.abstract Розкрито ключові чинники для обґрунтування економічного складу освоєння космічного простору; визначено сферу економічних інтересів України як частину національних інтересів; надано трактування національної безпеки в космічній галузі. Наведено структуру інтересів у космічній галузі, а також пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства в цій галузі. Представлено багаторівневу та багатовимірну сучасну світогосподарську систему господарювання та визначено місце в ній космічних інтересів. Проаналізовано систему міжнародних інститутів, які впливають на інтереси в космічній галузі. Досліджено теорії науковців щодо смарт-сили. Наведено формулу космічної могутності як складової смарт-сили. uk_UA
dc.description.abstract Раскрыты ключевые факторы для обоснования экономического состава освоения космического пространства; определена сфера экономических интересов Украины как часть национальных интересов; дана трактовка национальной безопасности в космичес¬кой отрасли. Представлена структура интересов в космической отрасли, а также предложения по совершенствованию национального законодательства в этой отрасли. Приведена многоуровневая и многомерная современная система хозяйствования и определено место в ней космических интересов. Проанализирована система международных институтов, влияющих на интересы в космической отрасли. Исследованы теории ученых о смарт-силе. Представлена формула космической мощности как составляющей смарт-силы. uk_UA
dc.description.abstract The area of national interests of space as part of Ukraine's national interests is analyzed. The article presents the main factors for substantiating the economic composition of space exploration, defines the sphere of economic interests of Ukraine as part of national interests, defines national security in the field of space. The structure of interests in space and space in space is presented in the paper, proposals for improvement of national legislation in the field of space are presented. The article presents a multilevel and multidimensional modern business system, the global business system, and defines the role of space interests. The system of international institutions influencing the space sphere is analyzed. The cosmic power schemes as components of the start of force are investigated. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Управління економікою: теорія та практика
dc.title Поняття «смарт-сили»: особливості застосування у сфері космічної діяльності uk_UA
dc.title.alternative Понятие «смарт-силы»: особенности использования в сфере космической деятельности uk_UA
dc.title.alternative The concept of "smart-power": features of application in the field of space activities Ukraine belongs to developed space nations uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис