Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Enzymatic synthesis of enantiomerically pure 1,2-fluorocyclopentanols and 1,2-aminofluorocyclopentanes

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Kolodiazhna, O.O.
dc.contributor.author Veriovka, O.S.
dc.contributor.author Kolodiazhna, A.O.
dc.date.accessioned 2019-10-19T16:22:21Z
dc.date.available 2019-10-19T16:22:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Enzymatic synthesis of enantiomerically pure 1,2-fluorocyclopentanols and 1,2-aminofluorocyclopentanes / O.O. Kolodiazhna, O.S. Veriovka, A.O. Kolodiazhna // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 7. — С. 66-74. — Бібліогр.: 13 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.07.066
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/159960
dc.description.abstract Vicinal fluorocyclopentanol are valuable chiral synthetic blocks for the preparation of a number of natural and synthetic biologically active substances Racemic cis-2-fluorocyclopentanols were separated into enantiomers by the kinetically controlled transesterification with vinyl acetate in the presence of lipases in organic media, High enantioselectivity (ee > 98 %) and good yields of compounds were obtained for all substrates using Burkholderia cepacia lipase, The fluorocyclopentanols were converted into enantiomerically pure 1,2-aminofluorocyclopentanes using the Mitsunobu reaction, The enantiomeric purity of the compounds was determined by Mosher's acid derivatization method, and the absolute configurations were determined using the Kazlauskas rule. uk_UA
dc.description.abstract Віцинальні фтороциклопентаноли є цінними хіральними синтетичними блоками для отримання ряду природних і синтетичних біологічно активних речовин. Ці сполуки використовують у синтезі різних біологічно активних сполук, зокрема простагландинів і прекурсорів лейкотрієнів. Для поділу рацемічних 2-фторгідринів були використані кілька високоефективних ліпаз, які в попередніх дослідженнях показали високу ефективність на багатьох реакціях переетерифікації в органічних розчинниках. Вінілацетат або ізопропіліден ацетат використовували як ацетилюючі агенти. Рацемічні цис-2-фторциклоалканоли були розділені на енантіомери в результаті кінетично контрольованої переестерифікації вінілацетату в присутності біокаталізаторів. Високу енантіоселективність (ee > 98 %) і хороший вихід отримано для всіх субстратів з використанням ліпази Burkholderia cepacia. Фторциклоалканоли перетворили в енантіомерно чисті 1,2-амінофторциклоалкани з використанням реакції Mіцунобу. Реакція відбувалася з інверсією абсолютної конфігурації на атомі вуглецю, що містить гідроксильну групу. Енантіомерну чистоту сполук визначено методом дериватизації кислотою Mошера, а абсолютну конфігурацію встановлено за методом Казлаускаса. Згідно з правилом Казлаускаса, біокаталітичне ацетилювання 2-фторциклопентанолів повинно бути (R)-селективним. Таким чином, енантіоселективність на рівні ee > 98 % і вихід на рівні 90 % отримано для всіх субстратів. uk_UA
dc.description.abstract Вицинальные фтороциклопентанолы являются ценными хиральными синтетическими блоками для получения ряда природных и синтетических биологически активных веществ. Эти соединения используются в синтезе различных биологически активных соединений, в частности простагландинов и прекурсоров лейкотриенов. Для разделения рацемических 2-фторгидринов были использованы несколько высокоэффективных липаз, которые в предыдущих исследованиях показали высокую эффективность на многих реакциях переэтерификации в органических растворителях. Винилацетат или изопропилиден ацетат использовали в качестве ацилирующих агентов. Рацемические цис-2-фторциклоалканолы были разделены на энантиомеры в результате кинетически контролируемой переэтерификации винилацетатом в присутствии биокатализаторов. Высокая энантиоселективность (ee > 98 %) и хороший выход получены для всех субстратов с использованием липазы Burkholderia cepacia. Фторциклоалканолы превратили в энантиомерно чистые 1,2-аминофторциклоалканы с использованием реакции Mицунобу. Реакция протекала с инверсией абсолютной конфигурации на атоме углерода, содержащего гидроксильную группу. Энантиомерная чистота соединений определена методом дериватизации кислотой Mошера, а абсолютная конфигурация установлена по методу Казлаускаса. Согласно правилу Казлаускаса, биокаталитическое ацетилирование 2-фторциклопентанолов 1,4 должно быть (R)-селективным. Таким образом, энантиоселективность на уровне ee > 98 % и выход соединений на уровне 90 % получены для всех субстратов. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Enzymatic synthesis of enantiomerically pure 1,2-fluorocyclopentanols and 1,2-aminofluorocyclopentanes uk_UA
dc.title.alternative Ферментативний синтез енантіомерно чистих 1,2-фторциклоалканолів і 1,2-амінофторциклоалканів uk_UA
dc.title.alternative Ферментативный синтез энантиомерно чистых 1,2-фторциклоалканолов и 1,2-аминофторциклоалканов uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.783


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис