Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Особливості продукування етилену проростками Phaseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Расевич, І.В.
dc.contributor.author Косаківська, І.В.
dc.date.accessioned 2019-10-06T14:16:14Z
dc.date.available 2019-10-06T14:16:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Особливості продукування етилену проростками Phaseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників / І.В. Расевич, І.В. Косаківська // Физиология растений и генетика. — 2015. — Т. 47, № 4. — С. 354-360. — Бібліогр.: 31 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2308-7099
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/159540
dc.description.abstract Методом газової хроматографії досліджено особливості продукування етилену проростками квасолі (Phaseolus vulgaris L.) сорту Білозерна і гібрида кукурудзи (Zea mays L.) Буковинський Т11 за дії абіотичних стресових чинників: короткочасних теплового й холодового, тривалого сольового та комбінованих стресів. Виявлено неспецифічні (спільні для всіх стресорів і досліджуваних видів) і специфічні (притаманні окремому виду рослини й стресора) особливості продукування етилену проростками Phaseolus vulgaris L., Zea mays L. на ранніх етапах вегетації. uk_UA
dc.description.abstract Методом газовой хроматографии исследованы особенности продуцирования этилена проростками фасоли (Phaseolus vulgaris L.) сорта Белозерная и гибрида кукурузы (Zea mays L.) Буковинский Т11 при действии абиотических стрессовых факторов: кратковременных теплового и холодового, продолжительного солевого и комбинированных стрессов. Выявлены неспецифические (общие для всех стрессоров и исследуемых видов) и специфические (присущие отдельному виду растения и стрессора) особенности продуцирования этилена проростками Phaseolus vulgaris L., Zea mays L. на ранних этапах вегетации. uk_UA
dc.description.abstract By gas chromatography method the peculiarities of ethylene production by Phaseolus vulgaris L. and Zea mays L. seedlings under abiotic stresses: short-term heat and cold, prolonged salt and the combined action of both types of stress have been studied. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори щиро вдячні канд. біол. наук, старшому науковому співробітнику відділу симбіотичної азотфіксації Інституту фізіології рослин і генетики НАН України П.М. Маменку за допомогу в проведенні досліджень. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Физиология растений и генетика
dc.title Особливості продукування етилену проростками Phaseolus vulgaris L. та Zea mays L. за дії абіотичних стресових чинників uk_UA
dc.title.alternative Особенности продуцирования этилена проростками Phaseolus vulgaris L. и Zea mays L. при действии абиотическихстрессовых факторов uk_UA
dc.title.alternative Peculiarities of ethylene production by Phaseolus vulgaris L. and Zea mays L. seedlings under abiotic stresses uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.312.2:582.542.11.+582.736.3:57.033


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис