Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Поруч із ним ішли два велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош")

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ільницький, М.
dc.date.accessioned 2019-10-03T15:43:54Z
dc.date.available 2019-10-03T15:43:54Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Поруч із ним ішли два велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош") / М. Ільницький // Слово і час. - 2017. - № 7. - С. 36-42. — Бібліогр.: 10 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/159412
dc.description.abstract Стаття з'ясовує міфологічний компонент в оповіданні І. Франка “Як Юра Шикманюк брів Черемош”. Дослідник виводить його із джерел зороастрійського міфологічного світогляду, в основі якого лежить боротьба доброго (Ормузд) і злого (Агріман) начал, та слов’янської міфології із суперництвом Білобога і Чорнобога. Окреслено також художню трансформацію цих мотивів у наступні періоди розвитку літератури. У стильовому аспекті автор трактує оповідання І. Франка як синтез реалістичного і символістичного начал, де міфологічний складник виступає супроводом і квінтесенцією життєвої ситуації. uk_UA
dc.description.abstract The article reveals mythological component in the story “How Yura Shykmanyuk waded across Cheremosh” by Ivan Franko. The researcher deduces it from the sources of Zoroastrian world-view based on the battle of good (Ormuzd) and evil (Agriman) elements as well as from Slavic mythology with rivalry of Biloboh (White God) and Chornoboh (Black God). The artistic transformation of these motives in subsequent literature periods is outlined. In terms of style, the author of the article considers the story by Franko as synthesis of realistic and symbolistic elements where the mythological component appears as accompaniment and quintessence of life situation. uk_UA
dc.description.abstract Статья посвящена выяснению мифологического компонента в рассказе И. Франко “Как Юра Шикманюк переходил вброд Черемош”. Автор выводит этот мотив из истоков зороастрийского мифологического мировоззрения, в основе которого лежит борьба доброго (Ормузд) и злого (Ахриман) начал, и соперничества Белобога и Чернобога в славянской мифологии. Очерчена также художественная трансформация этих мотивов в последующие периоды развития литературы. В стилевом аспекте автор усматривает в рассказе И. Франко синтез реалистического и символического начал, где символический компонент выступает в качестве параллели и квинтэссенции жизненной ситуации. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Ad fontes! uk_UA
dc.title Поруч із ним ішли два велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош") uk_UA
dc.title.alternative Two Giants Went Beside Him – the White One and the Black One (The Mythological Basis of the Story “How Yura Shykmanyuk Waded across Cheremosh” by Ivan Franko) uk_UA
dc.title.alternative Рядом шли два великана – Белый и Черный (мифологическая основа рассказа Ивана Франко “Как Юра Шикманюк переходил вброд Черемош”) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 821.161.2: 82-32: “190” І. Франко


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис