Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив розмірів і температури активного електроду на кінематику електрогідродинамічних (ЕГД) течій

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Остапенко, А.О.
dc.contributor.author Журавльов, М.О.
dc.contributor.author Курнат, Н.Л.
dc.date.accessioned 2019-09-08T12:44:51Z
dc.date.available 2019-09-08T12:44:51Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Вплив розмірів і температури активного електроду на кінематику електрогідродинамічних (ЕГД) течій / А.О. Остапенко, М.О. Журавльов, Н.Л. Курнат // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпро: ИГТМ НАНУ, 2017. — Вип. 137. — С. 117-123. — Бібліогр.: 7 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-4556
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158643
dc.description.abstract Метою даного дослідження було оцінити вплив різних форм електродів на ЕГД-течії. Були зроблені аналіз та класифікація ЕГД течій у різних електродних системах. Були описані зони й іон-молекулярні структурна одиниця. Існує три зони головного потоку ЕГД-течії – зона прискорення, зона сталої швидкості й зона гальмування. ЕГД-течії у різних електродних системах східні. ТЕГД модель не описує появу об’ємного заряду. Експерименти показали, що температурний градієнт у зоні активного електроду відсутній, а ЕГД-течії існують до замерзання рідини. uk_UA
dc.description.abstract Целью нашего исследования является оценка влияния различных форм электродов на ЭГД-течения. На основе эксперимента проведен анализ и классификация ЭГД-течений в разных электродных системах. Были описаны зоны и ион-молекулярные структурные единицы. Существует три зоны центрального потока ЭГД-течения: –зона ускорения, зона постоянной скорости и зона торможения. ЭГД-течения в разных электродных система течениях подобны. ТЭГД модель не описывает возникновение объемного заряда. Эксперименты показали, что температурный градиент в зоне активного электрода отсутствует, а ЭГД-течения существуют до замерзания жидкости. uk_UA
dc.description.abstract Objective of the studies was to assess the effect of different forms of electrodes on EHD flows. EHD flows have been analyzed and classified in the context of various electrode systems. Both areas and ion-molecular structural unit have been described. There are three areas of the major stream of the EHD flow: acceleration area, an area of stabilized velocity, and deceleration area. EHD flows are similar in terms of different electrode systems. TEHD model cannot describe the generation of volume charge. The experiments have shown that temperature gradient is not available within a zone of active electrode and EHD flows exist up to the freezing point of a liquid. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геотехнічна механіка
dc.title Вплив розмірів і температури активного електроду на кінематику електрогідродинамічних (ЕГД) течій uk_UA
dc.title.alternative Влияние размеров и температуры активного электрода на кинематику электрогидродинамических (ЭГД) течений uk_UA
dc.title.alternative Effect of active electrode size and temperature on the kinematics of electrohydradynamic (EHD) flows uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 537.84:533.3:538. 4


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис