Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Mathematical modeling of the gasdynamic charcteristics of the heat-transfer medium jet in a process of the thermal reaming of the borehole

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Voloshyn, O.I.
dc.contributor.author Potapchuk, I.Yu.
dc.contributor.author Zhevzhyk, O.V.
dc.contributor.author Yemelianenko, V.I.
dc.contributor.author Teplyi, V.P.
dc.contributor.author Kholyavchenko, L.T.
dc.contributor.author Shniakin, S.V.
dc.date.accessioned 2019-09-08T12:21:10Z
dc.date.available 2019-09-08T12:21:10Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Mathematical modeling of the gasdynamic charcteristics of the heat-transfer medium jet in a process of the thermal reaming of the borehole / O.I. Voloshyn, I.Yu. Potapchuk, O.V. Zhevzhyk, V.I. Yemelianenko, V.P. Teplyi, L.T Kholyavchenko., S.V. Shniakin // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпро: ИГТМ НАНУ, 2017. — Вип. 137. — С. 32-39. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1607-4556
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158634
dc.description.abstract Purpose of the work is to develop a mathematical model for calculation of gasdynamic characteristics (pressure, density, speed) of the heat-transfer medium at its movement along the surface of the borehole in the process of its thermal reaming. For this purpose, technique and algorithm were developed for calculation of gas-dynamic characteristics of the free and semibounded jet of the heat-transfer medium at its movement along the surface of the borehole. uk_UA
dc.description.abstract Метою роботи є розробка математичної моделі розрахунку газодинамічних характеристик (тиск, густина, швидкість руху) теплоносія при його русі вздовж поверхні свердловини в процесі її термічного розширення. Для цього розроблено методику та алгоритм розрахунку газодинамічних характеристик вільної та напівобмеженої струмини теплоносія при його русі вздовж поверхні свердловини. uk_UA
dc.description.abstract Целью работы является разработка математической модели расчета газодинамических характеристик (давление, плотность, скорость движения) теплоносителя при его движении вдоль поверхности скважины в процессе ее термического расширения. Для этого разработана методика и алгоритм расчета газодинамических характеристик свободной и полуограниченной струи теплоносителя при его движении вдоль поверхности скважины. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Геотехнічна механіка
dc.title Mathematical modeling of the gasdynamic charcteristics of the heat-transfer medium jet in a process of the thermal reaming of the borehole uk_UA
dc.title.alternative Математичне моделювання газодинамічних характеристик струмини теплоносія в процесі термічного розширення свердловини uk_UA
dc.title.alternative Математическое моделирование газодинамических характеристик струи теплоносителя в процессе термического расширения скважины uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 622.78(045):622.02:543.226


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис