Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

On induced modules over locally Abelian-by-polycyclic groups of finite rank

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tushev, A.V.
dc.date.accessioned 2019-07-18T16:13:43Z
dc.date.available 2019-07-18T16:13:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation On induced modules over locally Abelian-by-polycyclic groups of finite rank / A.V. Tushev // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 6. — С. 8-11. — Бібліогр.: 12 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.06.008
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158117
dc.description.abstract We develop some methods for studying the modules over group rings, which are based on properties of induced modules and on the embedding of these modules in the modules over rings of quotients of group rings. Using these methods, we have obtained the criteria of primitivity for group algebras of certain classes of locally soluble groups. uk_UA
dc.description.abstract У роботі розвиваються методи вивчення модулів над груповими кільцями, які базуються на властивостях індукованих модулів і на вкладенні цих модулів у модулі над кільцями часток групових кілець. За допомогою цих методів, зокрема, отримано критерії примітивності групових алгебр деяких класів локально розв’язних груп. uk_UA
dc.description.abstract В работе развиваются методы изучения модулей над групповыми кольцами, которые базируются на индуцированности модулей и на вложении этих модулей в модули над кольцами частных групповых колец. С помощью этих методов, в частности, получены критерии примитивности групповых алгебр некоторых классов локально разрешимых групп. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title On induced modules over locally Abelian-by-polycyclic groups of finite rank uk_UA
dc.title.alternative Про індуковані модулі над групами скінченного рангу, скінченно породжені підгрупи яких є розширеннями Абелевих груп за допомогою поліциклічних uk_UA
dc.title.alternative Об индуцированных модулях над группами конечного ранга, конечно порожденные подгруппы которых являются расширениями Абелевых групп с помощью полициклических uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 512.544


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис