Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Linear groups saturated by subgroups of finite central dimension

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Semko, N.N.
dc.contributor.author Skaskiv, L.V.
dc.contributor.author Yarovaya, O.A.
dc.date.accessioned 2019-07-18T16:13:32Z
dc.date.available 2019-07-18T16:13:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Linear groups saturated by subgroups of finite central dimension / N.N. Semko, L.V. Skaskiv, O.A. Yarovaya // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 6. — С. 3-7. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.06.003
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158116
dc.description.abstract Let F be a field, A be a vector space over F, and G be a subgroup of GL(F, A). We say that G has a dense family of subgroups having finite central dimension, if, for every pair of subgroups H, K of G such that H ≤ K and H is not maximal in K, there exists a subgroup L of finite central dimension such that H ≤ L ≤ K (we can note that L can match with one of the subgroups H or K). We study locally solvable linear groups with a dense family of subgroups having finite central dimension. uk_UA
dc.description.abstract Нехай F – поле, A – векторний простір над F, G — підгрупа GL(F, A). Будемо говорити, що G має щільне сімейство підгруп, які мають скінченну центральну розмірність, якщо для кожної пари підгруп H, K з G такої, що H ≤ K і H немаксимальна в K, існує така підгрупа L скінченної центральної розмірності, що H ≤ L ≤ K (зазначимо, що L може збігатися з однією з підгруп H або K). У роботі описані локально розв’язні лінійні групи з щільним сімейством підгруп, що мають скінченну центральну розмірність. uk_UA
dc.description.abstract Пусть F — поле, A — векторное пространство над F, G — подгруппа GL(F, A). Будем говорить, что G имеет плотное семейство подгрупп, имеющих конечную центральную размерность, если для каждой пары подгрупп H, K из G такой, что H ≤ K и H немаксимальная в K, существует такая подгруппа L конечной центральной размерности, что H ≤ L ≤ K (отметим, что L может совпадать с одной из подгрупп H или K). В работе описаны локально разрешимые линейные группы с плотным семейством подгрупп, имеющих конечную центральную размерность. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title Linear groups saturated by subgroups of finite central dimension uk_UA
dc.title.alternative Лінійні групи з насиченими підгрупами скінченної центральної розмірності uk_UA
dc.title.alternative Линейные группы с насыщенными подгруппами конечной центральной размерности uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 512.544


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис