Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

PIP2;1 aquaporin gene expression in maize hybrids different for drought tolerance to water deficit

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ovrutska, I.I.
dc.contributor.author Kordyum, E.L.
dc.date.accessioned 2019-07-15T15:54:47Z
dc.date.available 2019-07-15T15:54:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation PIP2;1 aquaporin gene expression in maize hybrids different for drought tolerance to water deficit / I.I. Ovrutska, E.L. Kordyum // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 97-101. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.05.097
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158112
dc.description.abstract At the mRNA level, different PIP2;1 aquaporin gene expressions in roots of drought-tolerant and drought-sensitive maize genotypes with sufficient substrate moisture, as well as their distinct responses towards water deficit, are shown. An analysis of the obtained data allow us to consider PIP2;1 expression as a possible molecular marker in maize breeding for drought tolerance. uk_UA
dc.description.abstract На рівні mRNA показано відмінності в експресії гена PIP2;1 аквапорину в коренях стійких і чутливих до посухи гібридів кукурудзи при достатній вологості субстрату, а також різні реакції генотипів на водний дефіцит. На підставі одержаних даних експресію гена PIP2;1 можна розглядати як можливий молекулярний маркер в селекції кукурудзи на посухостійкість. uk_UA
dc.description.abstract На уровне mRNA показаны отличия в експрессии гена PIP2;1 аквапорина в корнях стойких и чувствительных к засухе гибридов кукурузы при достаточной влажности субстрата, а также различные реакции генотипов на водный дефицит. Анализ полученных данных позволяет рассматривать экспрессию гена PIP2;1 в качестве возможного молекулярного маркера в селекции кукурузы на засухоустойчивость. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Біологія uk_UA
dc.title PIP2;1 aquaporin gene expression in maize hybrids different for drought tolerance to water deficit uk_UA
dc.title.alternative Експресія гена аквапорину PIP2;1 у різних за стійкістю до посухи гібридів Zea mays l. uk_UA
dc.title.alternative Экспрессия гена аквапорина PIP2;1 у различных по стойкости к засухе гибридов Zеa mays l. uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 579.258:577.112:581.43:582.542.11:58.032.1


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис