Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

8-(метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо|1,2-c|піримідин-5(3Н)-они - нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Соломянний, Р.М.
dc.contributor.author Броварець, В.C.
dc.contributor.author Шабликіна, О.В.
dc.contributor.author Москвіна, В.С.
dc.contributor.author Хиля, В.П.
dc.date.accessioned 2019-07-15T15:54:10Z
dc.date.available 2019-07-15T15:54:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation 8-(метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо|1,2-c|піримідин-5(3Н)-они - нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю / Р.М. Соломянний, В.C. Броварець, О.В. Шабликіна, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 5. — С. 75-81. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.05.075
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158109
dc.description.abstract Внаслідок взаємодії 3-(R-аміно)-2-(метилсульфоніл)акрилонітрилів з 1-ізоціанато-2-хлоретаном отримано нові сульфонові аналоги цитозину — 8-(метилсульфоніл)-6-R-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піримідин-5(3Н)-они. Встановлено противірусну активність 8-(метилсульфоніл)-6-бензил-2,6-дигідроімідазо[1,2-c]піри мідин-5(3Н)-ону. uk_UA
dc.description.abstract Путем взаимодействия 3-(R-амино)-2-(метилсульфонил)акрилонитрила и 1-изоцианат-2-хлороэтана получены новые сульфоновые аналоги цитозина — 8-(метилсульфонил)-6-R-2,6-дигидроимидазо[1,2-c]пиримидин-5(3Н)-оны. Доказана антивирусная активность 8-(метилсульфонил)-6-бензил-2,6-дигидроимидазо[1,2-c]пиримидин-5(3Н)-она. uk_UA
dc.description.abstract By the interaction of 3-(R-amino)-2-(methylsulfonyl)acrylonitrile and 1-isocyanate-2-chloroethane, new sulfonе analogues of cytosine, 8-(methylsulfonyl)-6-R-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-5(3H)-ones, are synthesized. The antiviral activity of 8-(methylsulfonyl)-6-benzyl-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-5(3H)-one has been proven. uk_UA
dc.description.sponsorship Дослідження противірусної активності здійснено згідно з котрактом HHSN2722011000191 з Virology Branch DMID, NIAID, NIH (USA). Автори висловлюють вдячність компанії «Єнамін» за фінансову підтримку даної роботи. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title 8-(метилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо|1,2-c|піримідин-5(3Н)-они - нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю uk_UA
dc.title.alternative 8-(метилсульфонил)-2,6-дигидроимидазо[1,2-c]пиримидин-5(3н)-оны — новые гетероциклические производные сульфонов с антивирусной активностью uk_UA
dc.title.alternative 8-(Methylsulfonyl)-2,6-dihydroimidazo[1,2-c]pyrimidine-5- (3H)-ones — new heterocyclic derivatives of sulfones with antiviral activity uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 547.859.2


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис