Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Поняття та зміст відносин добросусідства

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мироненко, І.
dc.date.accessioned 2011-02-01T18:48:55Z
dc.date.available 2011-02-01T18:48:55Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Поняття та зміст відносин добросусідства / І. Мироненко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 11. — С. 95-98. — Бібліогр.: 22 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn XXXX-0027
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/15808
dc.description.abstract Ця стаття присвячена розгляду питань про зміст та особливості правового регулювання відносин добросусідства. Положення законодавства, що регулюють дані відносини, є нормативно встановленими обмеженнями щодо здійснення прав на землю, які мають на меті забезпечити захист інтересів власників (землекористувачів) сусідніх володінь від можливих порушень при використанні земельних ділянок. У сфері відносин добросусідства можна виділити два основні напрями правого регулювання: 1) відносини щодо розмежування суміжних володінь; 2) відносини щодо здійснення опосередкованих впливів на сусідні земельні ділянки, які не пов'язані з безпосереднім порушенням їх меж. uk_UA
dc.description.abstract This article was devoted to consideration of questions about maintenance and features of the legal adjusting of neighbourliness relations. Positions of legislation, that regulate given relations, are normatively set limitations concerning realization of rights to earth, which are on aim to secure defence of interests of proprietors of neighbouring domains from the possible violations in case of use of lot lands. In the field of neighbourliness relations it is possible to select two the main thing directions of the right adjusting: 1) relations concerning differentiation of contiguous domains; 2) relations concerning realization of mediated influences on the neighbouring lot lands, not which unconnected with the direct violation of their lines. uk_UA
dc.description.abstract Эта статья посвящена рассмотрению вопросов о содержании и особенностях правового регулирования отношений добрососедства. Положения законодательства, которые регулируют данные отношения, являются нормативно установленными ограничениями относительно осуществления прав на землю, которые имеют целью обеспечить защиту интересов владельцев (землепользователей) соседних владений от возможных нарушений при использовании земельных участков. В сфере отношений добрососедства можно выделить два основных направления правового регулирования: 1) отношения относительно разграничения смежных владений; 2) отношения относительно осуществления опосредствованных влияний на соседние земельные участки, которые не связаны с нарушением их границ. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України uk_UA
dc.subject Земельне право uk_UA
dc.title Поняття та зміст відносин добросусідства uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис