Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фізична кінетика самоорганізації дисипативних модульованих структур у розподілі взаємодійних вакансій у неперервно опромінюваних ОЦК-кристалах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Олійник, О.В.
dc.contributor.author Татаренко, В.А.
dc.date.accessioned 2019-07-10T12:14:43Z
dc.date.available 2019-07-10T12:14:43Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Фізична кінетика самоорганізації дисипативних модульованих структур у розподілі взаємодійних вакансій у неперервно опромінюваних ОЦК-кристалах / О.В. Олійник, В.А. Татаренко // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 3. — С. 55-61. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.03.055
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/158079
dc.description.abstract Аналізуються умови самоорганізації дисипативної модульованої структури в просторовому розподілі взаємодіючих вакансій, що ґенеруються (ізотермічним) опроміненням і дифундують, через нестабільність їхнього однорідного розподілу в ОЦК-кристалі-мішені. Для ОЦК-ванадію в якості модельного матеріалу, що неперервно опромінюється, температурну залежність просторового періоду такої структури вакансійної підсистеми спрогнозовано з урахуванням повної енергії “(електро)хімічної” (на близьких відстанях когезійної за природою) та “деформаційної” (“пружньої” за характером на далеких відстанях) взаємодій між вакансіями. uk_UA
dc.description.abstract Анализируются условия самоорганизации диссипативной модулированной структуры в пространственном распределении взаимодействующих вакансий, которые генерируются (изотермическим) облучением и диффундируют, вследствие нестабильности их однородного распределения в ОЦК-кристалле-мишени. Для ОЦК-ванадия в качестве модельного материала, который непрерывно облучается, температурная зависимость пространственного периода такой структуры вакансионной подсистемы спрогнозирована с учётом полной энергии “(электро)химического” (на близких расстояниях когезионной природы) и “деформационного” (“упругого” по характеру на далёких расстояниях) взаимодействий между вакансиями. uk_UA
dc.description.abstract The conditions of selforganization of a dissipative modulated structure in the spatial distribution of interacting and diffusing vacancies [generated by (isothermal) irradiation] due to the instability of their homogeneous distribution in the bcc host crystal are analyzed. For the bcc vanadium, as a continuously irradiated model material, the temperature dependence of the spatial period of such a structure of vacancies’ subsystem is predicted with regard for the total energy of the “(electro)chemical” (cohesive by nature at close distances) and the “straininduced” (“elastic” by character at long distances) interactions between vacancies. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Фізика uk_UA
dc.title Фізична кінетика самоорганізації дисипативних модульованих структур у розподілі взаємодійних вакансій у неперервно опромінюваних ОЦК-кристалах uk_UA
dc.title.alternative Физическая кинетика самоорганизации диссипативных модулированных структур в распределении взаимодействующих вакансий в непрерывно облучаемых ОЦК-кристаллах uk_UA
dc.title.alternative Physical kinetics of self-organization of dissipative modulated structures in the distribution of interacting vacancies in bcc crystals under a continuous irradiation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 530.1:669.018.86:621.039


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис