Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Дослідження інфрачервоного спектра молекули Fe(II)-порфіну в різних спінових станах квантово-хімічним методом функціоналу густини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мінаєв, Б.П.
dc.contributor.author Мінаєв, О.Б.
dc.contributor.author Говорун, Д.М.
dc.date.accessioned 2019-06-20T04:20:18Z
dc.date.available 2019-06-20T04:20:18Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Дослідження інфрачервоного спектра молекули Fe(II)-порфіну в різних спінових станах квантово-хімічним методом функціоналу густини / Б.П. Мінаєв, О.Б. Мінаєв, Д.М. Говорун // Біополімери і клітина. — 2007. — Т. 23, № 6. — С. 519-528. — Бібліогр.: 21 назв. — укр., англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000787
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/157522
dc.description.abstract Квантово-хімічним методом теорії функціоналу густини розраховано інфрачервоний (ІЧ) спектр поглинання молекули Fe(ІІ)-порфіну для синглетного, триплетного та квінтетного спінових станів. Для оптимізації геометрії і розрахунку ІЧ спектра молекули використано необмежений за спіном функціонал UB3LYP у базисі 6-311G. Показано, що квінтетний стан 5В2g симетрії D₂h є основним. Для триплетного стану з низькою енергією ³A₂g і синглетного стану з високою енергією ¹A₁g , які мають симетрію D₄h, ІЧ спектри досліджено в точковій групі симетрії D₂h. Проаналізовано усі активні в ІЧ спектрі коливальні моди. У квінтетному стані низькочастотні неплощинні коливальні моди з великим зміщенням іона Fe(ІІ) мають різні інтенсивності і частотні зміщення порівняно з синглетним і триплетним станами. uk_UA
dc.description.abstract The infrared (IR) absorption spectra of the Fe(II) porphin molecule (Fe(II)P) are calculated by the quantum-chemical method of density functional theory (DFT) for the singlet, triplet, and quintet spin states. The UB3LYP functional with the 6-311G basis set is used in geometry optimization and IR calculations. The quintet state ⁵B₂g of the D₂h symmetry is found to be the ground state. Though the close-lying triplet ³A₂g and high-energy singlet ¹A₁g states belong to the D₄h symmetry, the IR spectra have been analyzed in terms of the lower symmetry D₂h point group. All IR active vibrations are tabulated and discussed. The low-frequency modes with large out-of-plane displacements of Fe(II) ion have different IR intensities, normal vibrations, and frequency shifts in the quintet state in respect to the singlet and triplet states. uk_UA
dc.description.abstract Квантово-химическим методом теории функционала плотности рассчитаны инфракрасные (ИК) спектры поглощения молекулы Fe(II)-порфина для синглетного, триплетного и квинтетного спиновых состояний. Для оптимизации геометрии и расчета ИК спектра использован неограниченный по спину функционал UB3LYP в базисе 6-311G. Показано, что квинтетное состояние ⁵B₂g симметрии D₂h является основным. Для триплетного состояния с низкой энергией ³A₂g и синглетного состояния с высокой энергией ¹A₁g, имеющих симметрию D₄h, ИК спектры изучены в точечной группе симметрии D₂h. Проанализированы все активные в ИК спектре колебательные моды. В квинтетном состоянии низкочастотные внеплоскостные колебательные моды с большим смещением иона Fe(II) имеют различные интенсивности и частотные сдвиги по сравнению с синглетным и триплетным состояниями. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Молекулярна біофізика uk_UA
dc.title Дослідження інфрачервоного спектра молекули Fe(II)-порфіну в різних спінових станах квантово-хімічним методом функціоналу густини uk_UA
dc.title.alternative Исследование инфракрасного спектра молекулы Fe(II)-порфина в разных спиновых состояниях квантово-химическим методом функционала плотности uk_UA
dc.title.alternative Investigation of infrared spectrum of Fe(II) porphin in different spin states by quantum chemical density functional theory uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.175.6:544.18:543.422


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис