Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Геномна мінливість у калюсних культурах кукурудзи лінії Р346 і отриманих від неї сомаклональних ліній

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Майданюк, Д.М.
dc.contributor.author Андрєєв, І.О.
dc.contributor.author Спірідонова, К.В.
dc.contributor.author Кунах, В.А.
dc.date.accessioned 2019-06-20T04:18:34Z
dc.date.available 2019-06-20T04:18:34Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Геномна мінливість у калюсних культурах кукурудзи лінії Р346 і отриманих від неї сомаклональних ліній / Д.М. Майданюк, І.О. Андрєєв, К.В. Спірідонова, В.А. Кунах // Біополімери і клітина. — 2007. — Т. 23, № 5. — С. 416-424. — Бібліогр.: 22 назв. — укр., англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.00077C
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/157516
dc.description.abstract Методом RAPD-аналізу досліджено калюсні тканини індивідуальних рослин кукурудзи лінії Р346 і отриманих від неї через культуру тканин in vitro сомаклональних ліній з підвищеною регенераційною здатністю. Геномні зміни в культивованих тканинах спостерігали вже в двомісячних калюсах, але після чотирьох місяців культивування їхній рівень знижувався майже вдвічі. Відмічено появу однотипних змін ДНК в калюсах, отриманих від різних рослин окремих ліній, що свідчить про можливість існування в геномі кукурудзи «гарячих точок» мінливості. Показано, що сомаклональні лінії відрізняються за рівнем генетичної мінливості в культурі in vitro. uk_UA
dc.description.abstract Callus tissues from individual maize plants of line P346 and derived from it through in vitro tissue culture of somaclonal variants showing increased regeneration capacity have been analyzed by RAPD. As early as after two months in culture maize calli exhibited genome changes but following four months their level decreased almost twice. The emergence of homotypic DNA changes in calli obtained from different plants of individual lines was registered thus suggesting the existence of variability hot-spots within the maize genome. The somaclonal lines were shown to vary by the level of the genetic changes in culture in vitro. uk_UA
dc.description.abstract Методом RAPD-анализа исследованы каллусные ткани индивидуальных растений кукурузы линии Р346 и полученных от нее через культуру тканей in vitro сомаклональных линий с повышенной регенерационной способностью. Геномные изменения в культивированных тканях наблюдали уже в двухмесячных каллусах, но после четырех месяцев культивирования их уровень снижался почти вдвое. Отмечено появление однотипных изменений ДНК в каллусах, полученных от разных растений отдельных линий, что свидетельствует о возможности существования в геноме кукурузы «гoрячих точек» изменчивости. Показано, что сомаклональные линии отличаются по уровню генетической изменчивости в культуре in vitro. uk_UA
dc.description.sponsorship Автори висловлюють щиру подяку Т. М. Чеченєвій (Інститутфізіології рослин і генетики НАН України) та І.А. Гурєвій (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юрєва, Харків) за наданий насіннєвий матеріал. Роботу виконано за часткової фінансової підтримки ДНТП Міністерства освіти і науки України в рамках проекту № 03.02.03/0014128. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Геном та його регуляція uk_UA
dc.title Геномна мінливість у калюсних культурах кукурудзи лінії Р346 і отриманих від неї сомаклональних ліній uk_UA
dc.title.alternative Геномная изменчивость в каллусных культурах кукурузылинии Р346 и полученных от нее сомаклональных линий uk_UA
dc.title.alternative Genomic variability in maize callus cultures of lines P346 and its derivative somaclonal lines uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 575.22:633.15+581.143.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис