Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Генетична нестабільність ембріональних гермінативних клітин лінії G1 миші та порушення функцій контрольної точки мітозу і білка р53

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Яцишина, А.П.
dc.contributor.author Кваша, С.М.
dc.contributor.author Підпала, О.В.
dc.contributor.author Рубан, Т.П.
dc.contributor.author Вагіна, І.М.
dc.contributor.author Лукаш, Л.Л.
dc.date.accessioned 2019-06-20T04:16:41Z
dc.date.available 2019-06-20T04:16:41Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Генетична нестабільність ембріональних гермінативних клітин лінії G1 миші та порушення функцій контрольної точки мітозу і білка р53 / А.П. Яцишина, С.М. Кваша, О.В. Підпала, Т.П. Рубан, І.М. Вагіна, Л.Л. Лукаш // Біополімери і клітина. — 2007. — Т. 23, № 4. — С. 338-346. — Бібліогр.: 46 назв. — укр., англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other http://dx.doi.org/10.7124/bc.000772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/157508
dc.description.abstract Проаналізовано життєздатність клітин лінії G1 миші при обробці колхіцином у різних концентраціях. Встановлено меншу чутливість до дії колхіцину клітин лінії G1 на 26-му та 114-му пасажах порівняно з ембріональними фібробластами миші лінії BALB/c, що свідчить про ослаблення контрольної точки мітозу в клітинах лінії G1. За допомогою Вестерн-блот аналізу виявлено білок р53 на низькому рівні як у клітинах лінії G1, так і її субліній G1-OA та G1-T. Методом імунопреципітації в клітинах лінії G1 визначено присутність білка р53 обох типів: як дикого, так і мутантного, що може призводити до порушення його функції. Генетична нестабільність клітин лінії G1 миші пов’язана з порушенням функції контрольної точки мітозу і, ймовірно, з функціональною інактивацією р53. uk_UA
dc.description.abstract The ability of cells of mouse G1 cell line to survive after treatment with different concentrations of colchicine has been analysed. We have shown that G1 cells at 26th and 114th passages are less sensitive to the treatment with colchicine than BALB/c mouse embryonic fibroblasts. These results indicate attenuation of the mitotic checkpoint of G1 cells. The expression of p53 has been detected at low levels in cells of G1 cell line and its sublines G1-OA and G1-T by Western blotting. It has been shown by immunoprecipitation that G1 cells contain wild type and mutant p53 that could lead to the disfunction of p53. Genetic instability of G1 cell line is possibly associated with the failure of the mitotic checkpoint and functional inactivation of p53. uk_UA
dc.description.abstract Изучена выживаемость мышиных клеток линии G1 при обработке колхицином в разных концентрациях. Установлена меньшая чувствительность к действию колхицина клеток линии G1 на 26-м и 114-м пассажах по сравнению с эмбриональными фибробластами мыши линии BALB/c, что свидетельствует об ослаблении контрольной точки митоза в клетках линии G1. При помощи Вестерн-блот анализа выявлен белок р53 на низком уровне как в клетках линии G1, так и ее сублиний G1-OA и G1-T. Методом иммунопреципитации в клетках линии G1 определено присутствие белка р53 обоих типов: как дикого, так и мутантного, что может вызвать нарушение его функции. Генетическая нестабильность клеток линии G1 мыши связана с нарушением функции контрольной точки митоза и, вероятно, с функциональной инактивацией р53. uk_UA
dc.description.sponsorship Роботу частково профінансовано Державним фондомфундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, проект № Ф18/11-2006. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Молекулярна та клітинна біотехнології uk_UA
dc.title Генетична нестабільність ембріональних гермінативних клітин лінії G1 миші та порушення функцій контрольної точки мітозу і білка р53 uk_UA
dc.title.alternative Генетическая нестабильность эмбриональных герминативных клеток линии G1 мыши и нарушение функций контрольной точки митоза и р53 uk_UA
dc.title.alternative Genetic instability of mouse embryonic germinative G1 cell line and disfunction of the mitotic checkpoint and p53 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 576.5+576.35:576.356+577.21


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис