Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Біоінформаційний аналіз впливу мутацій тирозил-тРНК синтетази людини, асоційованих з нейропатією Шарко-Марі-Тус типу С, на локальні властивості її просторової структури

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Одинець, К.О.
dc.contributor.author Корнелюк, О.І.
dc.date.accessioned 2019-06-20T04:14:47Z
dc.date.available 2019-06-20T04:14:47Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Біоінформаційний аналіз впливу мутацій тирозил-тРНК синтетази людини, асоційованих з нейропатією Шарко-Марі-Тус типу С, на локальні властивості її просторової структури / К.О. Одинець, О.І. Корнелюк // Біополімери і клітина. — 2007. — Т. 23, № 5. — С. 449-460. — Бібліогр.: 41 назв. — укр., англ. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000780
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/157500
dc.description.abstract Нещодавно встановлено причинний зв’язок між трьома незалежними мутаціями в гені цитоплазматичної тирозил-тРНК синтетази (TyrRS) людини і домінантною нейропатією Шарко-Марі-Тус типу C (DI-CMTС). У даній роботі для двох точкових мутацій Gly41Arg і Glu196Lys та делеції 153–156delVKQV проведено біоінформаційне дослідження впливу заміни амінокислотних залишків на локальні структурні властивості димеру каталітичного модуля TyrRS людини (2 × 39 кДа, або так звана «міні-TyrRS»), зокрема, на їхнє найближче оточення та електростатичний потенціал молекулярної поверхні білка. uk_UA
dc.description.abstract A causal relationship between three independent mutant forms of the human cytoplasmic tyrosyl-tRNA synthetase (TyrRS) and dominant Charcot-Marie-Tooth neuropathy, type C, (DI-CMTC) has been recently reported . In this article we carried out the bioinformatical investigation of the effect of amino acid residues change in the cases of two point mutations Gly41Arg, Glu196Lys and deletion 153–156delVKQV on structural properties of catalytic module dimer of TyrRS (2 × 39 kDa or, so called, mini-TyrRS), especially on its local environment and electrostatic potential of molecular surface of the protein. uk_UA
dc.description.abstract Недавно установлена причинная связь между тремя определенными мутантными формами цитоплазматической тирозил-тРНК синтетазы (TyrRS) человека и доминантной нейропатией Шарко-Мари-Тус типа C (DI-CMTC). В данной работе для двух точечных мутаций Gly41Arg, Glu196Lys и делеции 153–156VKQV проведено биоинформационное исследование влияния замены аминокислотных остатков на структурные особенности димера каталитического модуля TyrRS («мини-TyrRS», 2 × 39 кДа), в частности, на ее ближайшее окружение и электростатический потенциал молекулярной поверхности. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Біоінформатика uk_UA
dc.title Біоінформаційний аналіз впливу мутацій тирозил-тРНК синтетази людини, асоційованих з нейропатією Шарко-Марі-Тус типу С, на локальні властивості її просторової структури uk_UA
dc.title.alternative Биоинформационный анализ влияния мутаций тирозил-тРНК синтетазы человека, ассоциированных с нейропатией Шарко-Мари-Тус типа С, на локальные особенности ее пространственной структуры uk_UA
dc.title.alternative Bioinformatical analysis of influence of human tyrosyl-tRNA synthetase mutations associated with neuropathy Charcot-Marie-Tooth, type C, on its local spatial structure properties uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.152.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис