Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Які внутрішньомолекулярні водневі зв’язки стабілізують конформери дезоксиаденозину? Результати квантово-хімічного аналізу топології електронної густини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Жураківський, Р.О.
dc.contributor.author Говорун, Д.М.
dc.date.accessioned 2019-06-20T04:13:29Z
dc.date.available 2019-06-20T04:13:29Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Які внутрішньомолекулярні водневі зв’язки стабілізують конформери дезоксиаденозину? Результати квантово-хімічного аналізу топології електронної густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Біополімери і клітина. — 2007. — Т. 23, № 4. — С. 363-367. — Бібліогр.: 17 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000774
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/157496
dc.description.abstract В усіх 88 можливих конформерах канонічного нуклеозиду 2'-дезоксиаденозину квантово-хімічним аналізом (рівень теорії DFT B3LYP/6-31G(d, p)) топології електронної густини (так звана теорія атомів у молекулах Бейдера) вперше зафіксовано 18 типів внутрішньомолекулярних водневих зв’язків загальною кількістю 129: C2'H2...O5' (11 зв’язків), C2'H2…N3 (32), C2'H1…N3 (1), C3'H…N3 (16), C5'H1…N3 (12), C5'H1…C8 (1), C5'H2…C8 (1), C5'H2…N3 (11), C8H…O5' (19), C3'H...HC8 (3), C8H…HC3' (2), C8H…H1C5' (2), C8H…H2C5' (1), O5'H...HC8 (2), O3'H...O5' (4), O5'H...O3' (4), O5'H…N3 (6) і O5'H…N9 (1). Представлено їхні конформаційні властивості, геометричні та електронно-топологічні характеристики. uk_UA
dc.description.abstract As many as 18 types of intramolecular hydrogen bonds are determined over 88 conformers of 2'-deoxyadenosine nucleoside by means of quantum-chemical analysis (at DFT B3LYP/6-31G(d, p) theory level) of electron density topology with Bader’s Atoms-in-Molecules theory. The total number of H-bonds is 129 and their types are C2'H2...O5' (11 H-bonds), C2'H2…N3 (32), C2'H1…N3 (1), C3'H…N3 (16), C5'H1…N3 (12), C5'H1…C8 (1), C5'H2…C8 (1), C5'H2…N3 (11), C8H…O5' (19), C3'H...HC8 (3), C8H…HC3' (2), C8H…H1C5' (2), C8H…H2C5' (1), O5'H...HC8 (2), O3'H...O5' (4), O5'H...O3' (4), O5'H…N3 (6), and O5'H…N9 (1). Conformational, geometric, and electron-topological properties of H-bonds are presented. uk_UA
dc.description.abstract Во всех 88 возможных конформерах канонического нуклеозида 2'-дезоксиаденозина квантово-химическим анализом (уровень теории DFT B3LYP/6-31G(d, p)) топологии электронной плотности (так называемая теория атомов в молекулах Бейдера) впервые зафиксированы 18 типов внутримолекулярных водородных связей в общем количестве 129: C2'H2...O5' (11 связей), C2'H2…N3 (32), C2'H1…N3 (1), C3'H…N3 (16), C5'H1…N3 (12), C5'H1…C8 (1), C5'H2…C8 (1), C5'H2…N3 (11), C8H…O5' (19), C3'H...HC8 (3), C8H…HC3' (2), C8H…H1C5' (2), C8H…H2C5' (1), O5'H...HC8 (2), O3'H...O5' (4), O5'H...O3' (4), O5'H…N3 (6) и O5'H…N9 (1). Представлены их конформационные свойства, геометрические и электронно-топологические характеристики. uk_UA
dc.description.sponsorship Насамкінець автори висловлюють щиру вдячність Є. П. Юренку за увагу до роботи. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Молекулярна біофізика uk_UA
dc.title Які внутрішньомолекулярні водневі зв’язки стабілізують конформери дезоксиаденозину? Результати квантово-хімічного аналізу топології електронної густини uk_UA
dc.title.alternative Какие внутримолекулярные водородные связи стабилизируют конформеры дезоксиаденозина? Результаты квантово-химического анализа топологии электронной плотности uk_UA
dc.title.alternative Which intramolecular hygrogen bonds stabilize conformers of deoxyadenosine? The results of quantum-chemical analysis of electron density topology uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис