Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Фіксація прототропних таутомерів ксантину метальною групою практично не впливає на їхню відносну енергію: квантово-хімічне дослідження методом DFT

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Платонов, М.О.
dc.contributor.author Самійленко, С.П.
dc.contributor.author Говорун, Д.М.
dc.date.accessioned 2019-06-18T17:56:32Z
dc.date.available 2019-06-18T17:56:32Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Фіксація прототропних таутомерів ксантину метальною групою практично не впливає на їхню відносну енергію: квантово-хімічне дослідження методом DFT / М.О. Платонов, С.П. Самійленок, Д.М. Говорун // Вiopolymers and Cell. — 2003. — Т. 19, № 5. — С. 463-466. — Бібліогр.: 15 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI:http://dx.doi.org/10.7124/bc.000676
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156623
dc.description.abstract За допомогою неемпіричних квантово-хімічних розрахунків рівня теорії B3LYP/6-3 J 1++G(d, р) на прикладі прототропної таутомерії ксантину в його імідазольному кільці підтверджено адек­ ватність визначення сталих таутомерної рівноваги ізольованих нуклеотидних основ, що ба­ зується на використанні відповідних метилзаміщених похідних. Окреслено межі застосування цього методу, особливо для розчинів у специфічному розчиннику. uk_UA
dc.description.abstract С помощью неэмпирических квантово-химических расчетов на уровне теории B3LYP /6-311++ G(d, р) на примере прототропной таутомерии ксантина в его имидазольном кольце подтверждена адекватность определения постоянных таутомерного равновесия изолированных нуклеотидных оснований, базирующегося на использовании соответствующих метилпроизводных. Очерчены рамки применения этого метода, осо­бенно для растворов в специфическом растворителе. uk_UA
dc.description.abstract The adequacy of determination of tautomeric equilibrium constants for isolated nucleotide bases using their corresponding methyl substituted derivatives has been confirmed with an example of prototropic tautomerism of xanthine. Non-empirical quantum chemical calculation at the B3LYP/6-31J++G(d, p) level of theory has been applied. The method limits are outlined especially for solutions in specific solvents. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Молекулярна біофізика uk_UA
dc.title Фіксація прототропних таутомерів ксантину метальною групою практично не впливає на їхню відносну енергію: квантово-хімічне дослідження методом DFT uk_UA
dc.title.alternative иксация прототропных таутомеров ксантина метильной группой практически не влияет на их относительную энергию: квантово-химическое исследование методом DFT uk_UA
dc.title.alternative Fixation of xanthine prototropic tautomers by methyl group does not practically change their relative energy: a DFT quantum-chemical investigation uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 573.3


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис