Показати простий запис статті

dc.contributor.author Skorokhod, A.V.
dc.date.accessioned 2019-06-18T14:36:13Z
dc.date.available 2019-06-18T14:36:13Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.citation Measure-valued diffusion / A.V. Skorokhod // Український математичний журнал. — 1997. — Т. 49, № 3. — С. 458–464. — Бібліогр.: 6 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1027-3190
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/156481
dc.description.abstract We consider the class of continuous measure-valued processes {μ t } on a finite-dimensional Euclidean space X for which ∫fd μ t is a semimartingale with absolutely continuous characteristics with respect to t for all f:X→R smooth enough. It is shown that, under some general condition, the Markov process with this property can be obtained as a weak limit for systems of randomly interacting particles that are moving in X along the trajectories of a diffusion process in X as the number of particles increases to infinity. uk_UA
dc.description.abstract Розглядається клас неперервних мірозначних процесів {μ t } на скінченновимірному евклідовому просторі X, для якого ∫fd μ t — семімартингал з характеристикою, що є абсолютно неперервною відносно t для всіх досить гладких t for all f:X→R. Показано, що при досить загальних умовах марковський процес з цією властивістю може бути отриманий як слабка границя для систем випадково взаємодіючих частинок, що рухаються в X уздовж траєкторій дифузійного процесу в X, коли число частинок зростає до нескінченності. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут математики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Український математичний журнал
dc.subject Статті uk_UA
dc.title Measure-valued diffusion uk_UA
dc.title.alternative Мірозначна дифузія uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.9


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис