Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Активність та експресія глутатіон S-трансферази Р1 у плаценті людини залежно від генотипу та рівня експресії цитохрому Р450 1А1

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Теплюк, Н.М.
dc.contributor.author Лебедева, Л.М.
dc.contributor.author Сазонова, Л.Я.
dc.contributor.author Самойленко, А.А.
dc.contributor.author Щербина, М.С.
dc.contributor.author Перепелюк, М.М.
dc.contributor.author Оболенська, М.Ю.
dc.date.accessioned 2019-06-17T16:30:01Z
dc.date.available 2019-06-17T16:30:01Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Активність та експресія глутатіон S-трансферази Р1 у плаценті людини залежно від генотипу та рівня експресії цитохрому Р450 1А1 / Н.М. Теплюк, Л.М. Лебедева, Л.Я. Сазонова, А.А. Самойленко, М.С. Щербина, М.М. Переплюк, М.Ю. Оболенська // Вiopolymers and Cell. — 2002. — Т. 18, № 4. — С. 307-311. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI:http://dx.doi.org/10.7124/bc.000610
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/155995
dc.description.abstract Досліджено глутатіонтрансферазну активність цитозолю в зразках плаценти людини з різним генотипом цитохрому Р450 1А1 і глутатіонтрансфераз класу Р1 та М1, а також експресію глутатіонтрансферази Р1 у культурі клітин хоріокарциноми людини за умов короткочасної індукції цитохрому Р450 1А1 бензпіреном. Виявлено, що в клітинах плаценти у фізіологічних умовах і внаслідок короткочасної індукції цитохрому Р450 1А1 глутатіонтрансферазна ак­тивність цитозолю та експресія глутатіонтрансферази позитивно корелюють з активністю/ек­спресією цитохрому Р450 1A1 uk_UA
dc.description.abstract Исследована глутатионтрансферазная активность цитозоля в образцах плаценты человека с разными генотипами цито­хрома Р450 1A1 и глутатионтрансфераз класса P1 и M1, а также экспрессия глутатионтрансферазы P1 в культуре кле­ток хориокарциномы человека в условиях кратковременной индукции цитохрома Р450 1A1 бензо(а)пиреном. Обнаружено, что в клетках плаценты при физиологических условиях и в результате кратковременной индукции цитохрома Р450 1A1 глутатионтрансферазная активность цитозоля и экспрессия глутатионтрансферазы позитивно коррелируют с активно­стью/экспрессией цитохрома Р450 1A1 uk_UA
dc.description.abstract The cytosollc glutathione S-transferase activity was studied in human placenta samples of different CYP1A1, GSTP1 and GSTM1 genotypes. The GSTPl gene expression was also detected in human choriocarcinoma cells (BeWo) under conditions of the CYP1AI short-time induction by benzo(a)pyrene. There was a positive correlation between GSTP1 activity/expression and CYP1A1 activity/expression in full-term human placenta under physiological conditions as well as upon the short-time CYP1A1 induction in BeWo cells. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Структура та функції біополімерів uk_UA
dc.title Активність та експресія глутатіон S-трансферази Р1 у плаценті людини залежно від генотипу та рівня експресії цитохрому Р450 1А1 uk_UA
dc.title.alternative Glutathione S-transferase PI activity and expression in human placenta depending on CYP1A1 genotype and expression level uk_UA
dc.title.alternative Активность и экспрессия глутатион-S-трансферазы Р1 в плаценте человека в зависимости от генотипа и уровня экспрессии цитохрома Р450 1А1 uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.152.28


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис