Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ионный канал возбудимой мембраны как самоорганизующаяся неравновесная система. 1. Моделирование воротных процессов

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Вайнреб, Г.Е.
dc.contributor.author Харкянен, В.Н.
dc.date.accessioned 2019-06-17T15:21:05Z
dc.date.available 2019-06-17T15:21:05Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.citation Ионный канал возбудимой мембраны как самоорганизующаяся неравновесная система. 1. Моделирование воротных процессов / Г.Е. Вайнреб, В.Н. Харкянен // Биополимеры и клетка. — 1991. — Т. 7, № 6. — С. 64-70. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000300
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/155905
dc.description.abstract Основываясь на представлениях об ионном канале как о самоорганизующейся системе взаимодействующих ионного потока и структурных групп канала, построена теория активации и инактивации ионных каналов. Выяснена физическая природа «воротных частиц» феноменологической модели Ходжкина–Хаксли, а также причины возникновения дискретных уровней проводимости одиночного канала. uk_UA
dc.description.abstract В роботі показано, що взаємодія іонного потоку з зарядженими групами каналу не тільки призводить до виникнення дискретних рівнів провідності, але і дозволяє описати воротні процеси. В іонному каналі з одним місцем зв'язування активація викликається рухомістю вихідного, а інактивація – вхідного бар'єрів в енергетичному профілі одноіонного каналу. Зроблено порівняння запропонованого підходу з теорією Ходжкіна–Хакслі. uk_UA
dc.description.abstract The interaction between ion flux and charged groups of channel results not only in the emergence of disprete levels of conductivity, but also enables us to describe gate processes, In the ion channel one link the activation is brought about the mobility of output barrier, and the inactivation – by input barrier in single channel ion profile. A comparison of this approach and Hodgkin–Haxley theory is suggested. uk_UA
dc.language.iso ru uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Биополимеры и клетка
dc.subject Структура и функции биополимеров uk_UA
dc.title Ионный канал возбудимой мембраны как самоорганизующаяся неравновесная система. 1. Моделирование воротных процессов uk_UA
dc.title.alternative Іонний канал збудливої мембрани як самоорганізувальна нерівноважна система. Моделювання воротних процесів uk_UA
dc.title.alternative Exitable membrane ion channel as a self-organized non-equilibrium system. 1. Modelling of gate processes uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 577.352.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис