Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Генетична активність важких металів в еукаріотичних клітинах

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мацевич, Л.Л.
dc.contributor.author Лукаш, Л.Л.
dc.date.accessioned 2019-06-15T13:59:06Z
dc.date.available 2019-06-15T13:59:06Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.citation Генетична активність важких металів в еукаріотичних клітинах / Л.Л. Мацевич, Л.Л. Лукаш // Біополімери і клітина. — 2001. — Т. 17, № 1. — С. 5-19. — Бібліогр.: 152 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/154331
dc.description.abstract В огляді розглянуто різні аспекти пошкоджуючої дії деяких важких металів (нікель, хром (III), неорганічна ртуть та свинець). Особливу увагу приділено питанням, пов'язаним з мутагенною активністю зазначених металів (мутагенність їхніх іонів у різних тест-системах, механізми пошкодження генетичного матеріалу, механізми захисту клітини від мутагенного впливу важких металів), проте коротко також проаналізовано їхню токсичну дію, біохімічну активність, екологічні аспекти. uk_UA
dc.description.abstract В обзоре рассмотрены различные аспекты повреждающего действия некоторых тяжелых металлов (никель, хром, неор­ганическая ртуть и свинец). Особое внимание уделено вопро­сам, связанным с мутагенной активностью тяжелых метал­лов (мутагенность их ионов в различных тест-системах, механизмы повреждения генетического материала, механизмы защиты клетки от мутагенного воздействия тяжелых ме­таллов), однако коротко также проанализированы их токси­ческое воздействие, биохимическая активность, экологические аспекты. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with various aspects of some heavy metals damage activity (nickel, chromium, inorganic mercury and lead). Special attention is paid to the issues, connected with the DNA-damaging activity of the mentioned metals (mutagenicity of their ions in different test-systems, damage mechanism, mechanism of ceil and organism protection from heavy metals mutagenicity), but their toxic activity, biochemical activity, ecological aspects are also briefly discussed. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Біополімери і клітина
dc.subject Огляди uk_UA
dc.title Генетична активність важких металів в еукаріотичних клітинах uk_UA
dc.title.alternative Генетическая активность тяжелых металлов в эукариотических клетках uk_UA
dc.title.alternative Heavy metals genetic activity in eukaryotic cells uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 575.224; 575.224.6


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис