Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Радіорезистентність клітин пухлини

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Зінченко, В.А.
dc.date.accessioned 2019-06-15T09:05:20Z
dc.date.available 2019-06-15T09:05:20Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Радіорезистентність клітин пухлини / В. А. Зінченко // Биополимеры и клетка. — 1998. — Т. 14, № 1. — С. 12-18. — Бібліогр.: 74 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0233-7657
dc.identifier.other DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.0004B1
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/154153
dc.description.abstract В огляді проаналізовано дані світової літератури стосовно радіорезистентності (РР) бластом як природної, так і набутої внаслідок опромінення, що с найважливішою причиною недостатньої ефективності променевої терапії злоякісних новоутворень, а також виникнення рецидивів. Зроблено спробу прослідкувати взаємозв'язок деяких особливостей пухлин клітин та їх стійкості до опромінення у зв'язку з можливими механізмами PP. Розглянуто залежність РР від гетерогенності пухлинних клітин, структурно-функціональних змін їхніх ДНК, деякі біохімічні параметри, пов'язані з PP. uk_UA
dc.description.abstract В обзоре проанализированы данные мировой литературы относительно радиорезистентности (РР) бластом как естественной, так и приобретенной в результате облучения, являющейся важной причиной недостаточной эффективности лучевой терапии злокачественных новообразований, а также возникающих рецидивов. Сделана попытка проследить взаимосвязь некоторых особенностей опухолевых клеток с их устойчивостью к облучению в связи с возможными механизмами PP. Рассмотрена зависимость РР от гетерогенности опухолевых клеток, структурно-функциональных изменений в их ДНК, некоторые биохимические параметры, сопряженные с PP. uk_UA
dc.description.abstract Data of world literature on radioresistance (RR) of blastemas both natural and acquired in the result of radiation have been analyzed. RR in the most important reason of poor effectivity of radiotherapy of malignant neoplasms. The attempt to observe correlation of morphologic peculiarities of tumor cells with their resistance to radiation in connection with possible mechanisms of RR and state of rest in cell cycle of some genetic mechanisms, apoptosis and ploidity of tumor cells has been considered. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут молекулярної біології і генетики НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Биополимеры и клетка
dc.subject Обзоры uk_UA
dc.title Радіорезистентність клітин пухлини uk_UA
dc.title.alternative Радиорезистентность клеток опухоли uk_UA
dc.title.alternative Radioresistance of tumor cells uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис