Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Традиції карнавальної культури у романі Ґюнтера Ґрасса "Бляшаний барабан"

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Радченко, С.
dc.date.accessioned 2019-05-23T11:52:10Z
dc.date.available 2019-05-23T11:52:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Традиції карнавальної культури у романі Ґюнтера Ґрасса "Бляшаний барабан" / С. Радченко // Слово і час. — 2015. — № 8. — С. 86-92. — Бібліогр.: 12 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151843
dc.description.abstract У квітні ц. р. урвався життєвий шлях німецького письменника Ґюнтера Ґрасса, роман якого “Бляшаний барабан”, відзначений Нобелівською премією, став одним із програмних творів літератури XX ст. Унікальний та неповторний стиль Ґ. Ґрасса, що робить його твори впізнаваними з перших рядків, має багато спільного зі стилем середньовічної площі та середньовічного карнавалу (відповідно до концепції М. Бахтіна). У статті проаналізовано втілення традицій карнавальної культури в романі “Бляшаний барабан” та функцій, які виконують уведені до твору риси й елементи карнавального дійства. uk_UA
dc.description.abstract Giinter Grass, one of the founders of the German postmodern school died on April 2015. His novel “The Tin Drum”, which took the Nobel Prize in 1999, is one of the most important literary works of the 20th century. Grass’s unique and inimitable style that makes him recognizable from the first lines has much in common with the style of medieval square and medieval carnival (according to M. Bachtin’s conception). In the article, the results of the analysis of carnival culture traditions incarnated in “The Tin Drum” are presented. The functions of the implemented patterns and elements of carnival are analyzed as well. uk_UA
dc.description.abstract В апреле 2015 года прервался жизненный путь немецкого писателя Гюнтера Грасса, роман которого “Жестяной барабан”, получивший в 1990 году Нобелевскую премию, стал одним из программных произведений литературы XX века. Уникальный и неповторимый стиль Г. Грасса, обеспечивающий ему узнаваемость с первых строк, сходен со стилем средневековой площади и средневекового карнавала (исходя из концепции М. Бахтина). В статье проанализировано воплощение традиций карнавальной культуры в романе “Жестяной барабан” и функции, которые выполняют введенные в произведение черты и элементы карнавального действа. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Зарубіжна література uk_UA
dc.title Традиції карнавальної культури у романі Ґюнтера Ґрасса "Бляшаний барабан" uk_UA
dc.title.alternative The traditions of the carnival culture in Giinter Grass’s novel “The Tin Drum” uk_UA
dc.title.alternative Традиции карнавальной культуры в романе Гюнтера Гоасса “Жестяной барабан” uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 82-311АҐрасс


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис