Показати простий запис статті

dc.contributor.author Наєнко, М.
dc.date.accessioned 2019-05-21T13:47:53Z
dc.date.available 2019-05-21T13:47:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Жанри канонічні і... постмодерні / М. Наєнко // Слово і час. — 2015. — № 7. — С. 69-73. — Бібліогр.: 6 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151749
dc.description.abstract Пропонується історико-теоретичний екскурс в наукові уявлення про літературні жанри; автор пов'язує народження їх із культурно-історичними епохами, які формують відповідний стиль художнього мислення. Найбільше уваги приділено виникненню постмодерних жанрів, існування яких наука про літературу або ігнорує, або трактує неоднозначно. uk_UA
dc.description.abstract The article offers historical and theoretical guide to academic understanding of literary genres; author connects their origin with cultural and historical eras that form certain style of creative thinking. Special attention is paid to the emergence of postmodern genres, often ignored or treated ambiguously in literary studies. uk_UA
dc.description.abstract В статье предлагается историко-теоретический экскурс в научную трактовку понятий о литературных жанрах; автор рассматривает их в контексте культурно-исторических эпох, каждая из которых формирует определённый стиль художественного мышления. Доминирующее внимание уделено возникновению постмодерных жанров, существование которых наука о литературе или игнорирует, или трактует неоднозначно. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject Літопис подій uk_UA
dc.title Жанри канонічні і... постмодерні uk_UA
dc.title.alternative The genres: canonical and... postmodern uk_UA
dc.title.alternative Жанры канонические и... постмодерные uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 80+82.02


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис