Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Мале підприємництво в Україні: роль, стан і перспективи розвитку в період соціально-економічних потрясінь

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Жуков, С.А.
dc.contributor.author Дюгованець, О.М.
dc.contributor.author Балко, О.Ю.
dc.date.accessioned 2019-05-19T18:19:37Z
dc.date.available 2019-05-19T18:19:37Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Мале підприємництво в Україні: роль, стан і перспективи розвитку в період соціально-економічних потрясінь / С.А. Жуков, О.М. Дюгованець, О.Ю. Балко // Вісник економічної науки України. — 2019. — № 1 (36). — С. 40-43. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/151639
dc.description.abstract Визначено роль малих і середніх підприємств, досліджено стан і тенденцій їх розвитку в Україні. Окреслено коло загальних і фінансових проблем, які заважають розвиватися малому підприємництву в період кризових явищ і соціально-економічних потрясінь. Запропоновано методи державного регулювання та стимулювання розвитку малих підприємств в Україні. Проаналізовано досвід політики ЄС щодо малих і середніх підприємств, основою якої є Закон про малий бізнес, основні постулати якого потрібно використати в українських реаліях для розвитку малого підприємництва, потенціал якого є безсумнівним. uk_UA
dc.description.abstract Определена роль малых и средних предприятий, исследованы состояние и тенденции их развития в Украине. Очерчен круг общих и финансовых проблем, которые мешают развиваться малому предпринимательству в период кризисных явлений и социально-экономических потрясений. Предложены методы государственного регулирования и стимулирования развития малых предприятий в Украине. Проанализирован опыт политики ЕС в отношении малых и средних предприятий, основой которой является Закон о малом бизнесе, основные постулаты которого нужно использовать в украинских реалиях для развития малого предпринимательства, потенциал которого является несомненным. uk_UA
dc.description.abstract The role of small and medium enterprises is determined, the state and trends of their development in Ukraine are researched. The general and financial problems that hinder the development of small business in the period of crisis phenomena and socio-economic shocks are outlined. The methods of state regulation and stimulation of development of small enterprises in Ukraine are offered. The experience of EU policy on small and medium-sized enterprises is analyzed, the basis of which is the Small Business Act, the basic postulates of which need to be used in Ukrainian realities for the development of small business, the potential of which is undoubted. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Мале підприємництво в Україні: роль, стан і перспективи розвитку в період соціально-економічних потрясінь uk_UA
dc.title.alternative Малое предпринимательство в Украине: роль, состояние и перспективы развития в период социально-экономических потрясений uk_UA
dc.title.alternative Small Business in Ukraine: the Role, condition and Development Perspective in the Period of Socio-Economic Shocks uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис