Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Система незалежної європейської сертифікації інженерів

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кірюхін, М.М.
dc.date.accessioned 2019-04-16T07:04:05Z
dc.date.available 2019-04-16T07:04:05Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Система незалежної європейської сертифікації інженерів / М.М. Кірюхін // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 3 (3). — С. 70-77. — Бібліогр.: 12 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150778
dc.description.abstract У статті розглянуто системи сертифікації інженерів, окремий розділ присвячено післядипломній освіті як важливій складовій загальної системи. Крім того, запропоновано авторське бачення модифікації існуючої системи сертифікації, яка дозволить охопити майже всю інженерну спільноту. Надано пропозиції щодо імплементації модифікованої системи, насамперед, у нашій країні. uk_UA
dc.description.abstract В статье рассмотрены существующие системы сертификации инженеров, отдельный раздел посвящен последипломному образованию как важной составляющей общей системы. Кроме того, предложено авторское видение относительно модификации существующей системы сертификации, которая разрешит охватить практически все инженерное сообщество. Предоставлены предложения относительно имплементации модифицированной системы, прежде всего, в нашей стране. uk_UA
dc.description.abstract The main part of this article is the survey about existing system of certification of engineers and Continuing Professional Development as the key certification element. The modification of existing certification system is also proposed. Modified system could cover almost all categories of engineers. The last part of the article is the proposal for implementation of proposed system, mainly in Ukraine. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Проблеми освіти та акредитації uk_UA
dc.title Сертифікація інженерів та акредитація інженерних програм. Система незалежної європейської сертифікації інженерів uk_UA
dc.title.alternative Сертификация инженеров и акредитация инженерных программ. Система независимой европейской аккредитации инженеров uk_UA
dc.title.alternative Certification of engineers and accreditation of engineering programs. The system of independent European certification of engineers (Second part) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 366


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис