Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Оцінка рівня інноваційного розвитку національних економік

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Андрощук, Г.О.
dc.date.accessioned 2019-04-16T06:41:38Z
dc.date.available 2019-04-16T06:41:38Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Оцінка рівня інноваційного розвитку національних економік / Г.О. Андрощук // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 3 (3). — С. 30-39. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 2520-6524
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150773
dc.description.abstract На основі зведених показників Глобального індексу інновацій за 2017 р. розглянута динаміка інноваційної активності в міжнародному масштабі, проведений порівняльний аналіз, визначені відносні переваги та слабкі ланки національних інноваційних систем, визначено місце України, стан інноваційної діяльності. uk_UA
dc.description.abstract На основе сводных показателей Глобального индекса инноваций за 2017 г. рассмотрена динамика инновационной активности в международном масштабе, проведен сравнительный анализ, определены относительные преимущества и слабые звенья национальных инновационных систем, определено место Украины, состояние инновационной деятельности. uk_UA
dc.description.abstract On the basis of consolidated indicators of the Global Innovation Index for 2017, the dynamics of innovation activity on an international scale are considered, a comparative analysis was carried out, relative advantages and weak links of national innovation systems were determined, the place of Ukraine, the state of innovation activity were determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Наука, технології, інновації
dc.subject Інноваційна економіка uk_UA
dc.title Оцінка рівня інноваційного розвитку національних економік uk_UA
dc.title.alternative Оценка уровня иновационного развития национальных экономик uk_UA
dc.title.alternative Evaluation of the level of innovative development of national economies uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.24


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис