Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кушнір, Р.М.
dc.contributor.author Фелонюк, А.В.
dc.date.accessioned 2019-04-10T18:48:59Z
dc.date.available 2019-04-10T18:48:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє / Р.М. Кушнір, А.В. Фелонюк // Вісник Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 64-84. — Бібліогр.: 20 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 0372-6436
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/visn2019.01.064
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150627
dc.description.abstract У статті розглянуто історію 145-річної діяльності найдавнішої української наукової організації — Наукового товариства імені Шевченка, яке сьогодні, як і півтора століття тому, спрямовує свій науковий потенціал передусім на відродження та модерне становлення української нації й української державності. Наголошено, що наукові товариства імені Шевченка поза Україною зараз, як і в минулому, залишаються об'єднавчими духовними центрами української діаспори, але тепер стають ще й посланцями українознавства у західному світі. Проаналізовано здобутки Наукового товариства імені Шевченка за весь період його існування, висвітлено сучасний стан, перспективи та напрями розвитку в Україні. uk_UA
dc.description.abstract The article deals with the history of the 145 years of activity of the oldest Ukrainian scientific organization — the Shevchenko Scientific Society, which today, as one and a half centuries ago, directs its scientific potential, first of all, to the revival and modernization of the Ukrainian nation and Ukrainian statehood. It is stressed that Shevchenko scientific societies outside of Ukraine now, as in the past, remain as unifying spiritual centers of the Ukrainian diaspora, but now they are also becoming envoys of Ukrainian studies in the western world. The achievements of the Shevchenko Scientific Society for the whole period of its existence are analyzed, the current state, prospects and directions of development in Ukraine are highlighted. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник НАН України
dc.subject Наукова спадщина uk_UA
dc.title Наукове товариство імені Шевченка: історія, сьогодення, майбутнє uk_UA
dc.title.alternative Shevchenko Scientific Society: history, present and future uk_UA
dc.title.alternative Научное общество имени Шевченко: история, настоящее, будущее uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис