Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Ключові та ефективні види економічної діяльності України

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Ястремський, О.І.
dc.date.accessioned 2019-04-09T15:17:53Z
dc.date.available 2019-04-09T15:17:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ключові та ефективні види економічної діяльності України / О.І. Ястремський // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 2 (35). — С. 177–182. — Бібліогр.: 9 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150575
dc.description.abstract Проведені розрахунки з визначення ступенів впливовості галузей (видів економічної діяльності, ВЕД) національної економіки з погляду діади «кінцеве використання – випуски». Запропоновано нові методи класифікації галузей з погляду впливів «випуски – кінцеве використання». Проведено розрахунки за матеріалами таблиць «витрати – випуск» (міжгалузевого балансу) України. Зображено мапи топології впливовості ВЕД за прямими і зворотними зв’язками. Визначені ключові, прямо, зворотно, слабо орієнтовані, ефективні, прямо, зворотно ефективні ВЕД України. uk_UA
dc.description.abstract Проведены расчеты по определению степени влияния отраслей (видов экономической деятельности, ВЭД) национальной экономики с точки зрения диады «конечное использования – выпуски». Предложены новые методы классификации отраслей с точки зрения влияния «выпуски – конечное использование». Проведены расчеты по материалам таблиц «затраты – выпуск» (межотраслевого баланса) Украины. Приведены карты топологии влияния ВЭД по прямым и обратными связями. Определены ключевые, прямо, обратно, слабо ориентированные, эффективные, прямо, обратно эффективные ВЭД Украины. uk_UA
dc.description.abstract The degrees of influence of the industries of Ukraine from point of view of dyad ‘final uses – outputs’ were computed. New methods of classification of industries from the point of view of influences ‘outputs – final uses’ are offered. Calculations were made on the materials of the tables ‘input - output’of Ukraine. The maps of the topology of the influence of the industries are constructed. Key, forward linkages, backward linkages, weakly oriented, effective, forward, backward effective industries of national economy of Ukraine were determined. Correlations among different types of relative influences of the industries are determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Ключові та ефективні види економічної діяльності України uk_UA
dc.title.alternative Ключевые и эффективные виды экономической деятельности Украины uk_UA
dc.title.alternative Key and Effective Economic Activities of Ukraine uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис