Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Смирнова, І.І.
dc.contributor.author Сімаков, К.І.
dc.date.accessioned 2019-04-09T15:13:23Z
dc.date.available 2019-04-09T15:13:23Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві / І.І. Смирнова, К.І. Сімаков // Вісник економічної науки України. — 2018. — № 2 (35). — С. 154–157. — Бібліогр.: 14 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1729-7206
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150570
dc.description.abstract У статті надано загальне поняття інновації та визначено сутність інновацій у системі управління персоналом. Узагальнено існуючі погляди науковців до основних концепцій управління персоналом підприємства та визначено роль сучасних персонал-технологій. Розглянуто сутність аутсорсингу та охарактеризовано його форми й види. Представлено класифікацію аутсорсингу за видами діяльності. Визначено доцільність використання аутсорсингу персоналу, його переваги та негативні наслідки. uk_UA
dc.description.abstract В статье дано общее понятие инновации и определена сущность инноваций в системе управления персоналом. Обобщены существующие взгляды ученых к основным концепциям управления персоналом и определена роль современных персонал-технологий. Рассмотрена сущность аутсорсинга и охарактеризованы его формы и виды. Представлена классификация аутсорсинга по видам деятельности. Определена целесообразность использования аутсорсинга персонала, его преимущества и негативные последствия. uk_UA
dc.description.abstract The article gives the general concept of innovation and defines the essence of innovation in the system of personnel management. The existing views of scientists on the basic concepts of personnel management are generalized and the role of modern technology personnel is determined. The essence of outsourcing is considered and its forms and views are described. The classification of outsourcing by types of activity is presented. The expediency of using outsourcing of personnel, its advantages and negative consequences is determined. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вісник економічної науки України
dc.subject Наукові статті uk_UA
dc.title Інноваційні технології управління персоналом на підприємстві uk_UA
dc.title.alternative Инновационные технологии управления персоналом на предприятии uk_UA
dc.title.alternative Innovative Technologies of Personnel Management at the Enterprise uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис