Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

On the Hilbert problem for analytic functions in quasihyperbolic domains

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Gutlyanskii, V.Ya.
dc.contributor.author Ryazanov, V.I.
dc.contributor.author Yakubov, E.
dc.contributor.author Yefimushkin, A.S.
dc.date.accessioned 2019-04-08T16:45:47Z
dc.date.available 2019-04-08T16:45:47Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation On the Hilbert problem for analytic functions in quasihyperbolic domains / V.Ya. Gutlyanskii, V.I. Ryazanov, E. Yakubov, A.S. Yefimushkin // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 2. — С. 23-30. — Бібліогр.: 15 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.02.023
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150503
dc.description.abstract We study the Hilbert boundary-value problem for analytic functions in the Jordan domains satisfying the quasi-hyperbolic boundary condition by Gehring—Martio. Assuming that the coefficients of the problem are functions of the countably bounded variation and the boundary data are measurable with respect to the logarithmic capacity, we prove the existence of solutions of the problem in terms of angular limits. As consequences, we derive the corresponding results concerning the Dirichlet, Neumann, and Poincaré boundary-value problems for harmonic functions. uk_UA
dc.description.abstract Досліджено граничну задачу Гільберта для аналітичних функцій в жорданових областях, які задовольняють квазігіперболічну умову Герінга Мартіо. З припущенням, що коефіцієнти задачі є функціями зліченно-обмеженої варіації і граничні дані є вимірними відносно логарифмічної ємності, доведено існування розв'язків задачі в термінах кутових границь. Як наслідки отримано відповідні результати для крайових задач Діріхле, Неймана і Пуанкаре для гармонічних функцій. uk_UA
dc.description.abstract Исследована краевая задача Гильберта для аналитических функций в жордановых областях, удовлетворяющих квазигиперболическому условию Геринга Мартио. С предположением, что коэффициенты задачи являются функциями счетно-ограниченной вариации, а граничные данные измеримы относительно логарифмической емкости, доказано существование решений задачи в терминах угловых пределов. В качестве следствий получены соответствующие результаты для краевых задач Дирихле, Неймана и Пуанкаре для гармонических функций. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Математика uk_UA
dc.title On the Hilbert problem for analytic functions in quasihyperbolic domains uk_UA
dc.title.alternative Про задачу Гільберта для аналітичних функцій у квазігіперболічних областях uk_UA
dc.title.alternative О задаче Гильберта для аналитических функций в квазигиперболических областях uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 517.5


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис