Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa₁₋xSmxInO₄

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Тітов, Ю.О.
dc.contributor.author Білявина, Н.М.
dc.contributor.author Слободяник, М.С.
dc.contributor.author Чумак, В.В.
dc.contributor.author Тимошенко, М.В.
dc.contributor.author Томазенко, Л.В.
dc.date.accessioned 2019-04-07T11:54:46Z
dc.date.available 2019-04-07T11:54:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa₁₋xSmxInO₄ / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, М.В. Тимошенко, Л.В. Томазенко // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 72-78. — Бібліогр.: 10 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.072
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150470
dc.description.abstract Визначено умови заміщення атомів La на атоми Sm у шаруватій перовськітоподібній структурі (ШПС) індатів SrLa₁₋xSmxInO₄: 0 ≤ x ≤ 0,4. Методом Рітвельда визначена ромбічна (пр. гр. Pbca) кристаліч на структура фаз складу SrLa1 – xSmxInO4 з х = 0,2 і 0,4. Встановлено, що в результаті заміщення атомів La на атоми Sm в ШПС SrLa₁₋xSmxInO₄ відбувається поступове зменшення ступеня деформації міжблочних поліедрів (Sr,La,Sm)О₉ та середньої відстані In—O в октаедрах InO₆, а також значно збіль шується довжина міжблочних зв'язків (Sr, La, Sm)—О2. Зі збільшенням відстані між перовськітоподібними блоками зменшується міцність їх зв'язування між собою, що призводить до руйнування ШПС і обмежує область твердих розчинів SrLa₁₋xSmxInO₄ з ШПС. uk_UA
dc.description.abstract Определены условия замещения атомов La на атомы Sm в слоистой перовскитоподобной структуре (СПС) индатов SrLa₁₋xSmxInO₄: 0 ≤ x ≤ 0,4. Методом Ритвельда определена ромбическая (пр. гр. Pbca) кристаллическая структура фаз состава SrLa₁₋xSmxInO₄ с х = 0,2 и 0,4. Установлено, что при замещении атомов La на атомы Sm в СПС SrLa₁₋xSmxInO₄ происходит постепенное уменьшение степени деформации межблочных полиэдров (Sr,La,Sm)О₉ и среднего расстояния In–O в октаэдрах InO₆, а также значительно увеличивается длина межблочных связей (Sr,La,Sm)–О2. С увеличением расстояния между перовскитоподоб ными блоками уменьшается прочность их связывания между собой, что приводит к разрушению СПС и ограничивает область твердых растворов SrLa₁₋xSmxInO₄ с СПС. uk_UA
dc.description.abstract The substitution conditions of La by Sm atoms in the slab perovskite-like structure (SPS) of SrLa₁₋xSmxInO₄ (0 ≤ x ≤ 0.4) indates are determined. Orthorhombic (sp. gr. Pbca) crystal structures of SrLa₁₋xSmxInO₄ phases with x = 0.2 and 0.4 are determined, by using the X-ray powder diffraction methods. Analysis of the obtained data has shown that, in a case of the substitution of La atoms by Sm atoms in SPS of SrLa₁₋xSmxInO₄, a gradual reduction of the deformation degree of interblock (Sr, La, Sm)О₉ polyhedra and the average In—O distance in InO₆ octahedra takes place. Length of (Sr, La, Sm)–О2 interblock bonds is significantly increased. Increase in the distance between perovskite-like blocks reduces a durability of their bonding. This results in the destruction of SPS and a limitation of the area of SrLa₁₋xSmxInO₄ solid solutions with SPS. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Хімія uk_UA
dc.title Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa₁₋xSmxInO₄ uk_UA
dc.title.alternative Синтез и особенности строения слоистой структуры SrLa₁₋xSmxInO₄ uk_UA
dc.title.alternative Synthesis and structural features of slab structure SrLa₁₋xSmxInO₄ uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 546.42’651’682


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис