Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Молекулярна модель будови інтерфейсу повітря/вода та її вплив на швидкість випаровування води (фізико-хімічний аналіз)

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Кушнір, С.В.
dc.date.accessioned 2019-04-07T11:54:00Z
dc.date.available 2019-04-07T11:54:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Молекулярна модель будови інтерфейсу повітря/вода та її вплив на швидкість випаровування води (фізико-хімічний аналіз) / С.В. Кушнір // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 55-62. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.055
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150468
dc.description.abstract Показано, що на поверхні води плоскі циклічні кластери N4 і N5 можуть за допомогою додаткових молекул Н₂О формувати плоску сітку водневих зв'язків. Взаємодія цієї електронейтральної сітки з об’ємною водою спричиняє активну адсорбцію іонів Н₃О⁺, виникнення подвійного електричного шару і переорієнтацію всіх незв'язаних груп ОН кластерів у бік рідкої фази. У результаті на поверхні інтерфейсу повітря/вода виникає негативний структурний заряд. Сформована таким чином поверхнева молекулярно-кластерна плівка інтерфейсу має досить високу стійкість і здатність адсорбувати іони Н₃О⁺ та катіони різних металів. Вода повинна випаровуватися через достатньо великі “вікна” в поверхневій кластерній сітці. uk_UA
dc.description.abstract Показано, что на поверхности воды плоские циклические кластеры N4 и N5 могут с помощью дополнительных молекул Н₂О формировать плоскую сетку водородных связей. Взаимодействие этой электронейтральной сетки с объемной водой приводит к активной адсорбции ионов Н₃О⁺, возникновению двойного электрического слоя и переориентации всех несвязанных групп ОН кластеров в сторону жидкой фазы. В результате на поверхности интерфейса воздух/вода возникает отрицательный структурный заряд. Сложившаяся таким образом поверхностная молекулярно-кластерная пленка интерфейса имеет достаточно высокую устойчивость и способность адсорбировать ионы Н₃О⁺ и катионы различных металлов. Вода должна испаряться через достаточно большие «окна» в поверхностной кластерной сетке. uk_UA
dc.description.abstract It is shown that, on the surface of water, the planar cyclic clusters N4 and N5 can form a flat grid of hydrogen bonds with the help of additional Н₂О molecules. The interaction of this electrically neutral grid with bulk water leads to the active adsorption of Н₃О⁺ ions, the emergence of a double electric layer, and the reorientation of all incoherent groups of OH clusters toward the liquid phase. As a result, a negative structural charge arises on the surface of the air/water interface. The surface molecular-cluster interface film formed in this way has a sufficiently high stability and the ability to adsorb Н₃О⁺ ions and cations of various metals. Evaporation of water must pass through sufficiently large “windows” in the surface cluster grid. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Науки про Землю uk_UA
dc.title Молекулярна модель будови інтерфейсу повітря/вода та її вплив на швидкість випаровування води (фізико-хімічний аналіз) uk_UA
dc.title.alternative Молекулярная модель строения интерфейса воздух/вода и ее влияние на скорость испарения воды (физико-химический анализ) uk_UA
dc.title.alternative A molecular model of the air/water interface structure and its influence on the water evaporation speed (physico-chemical analysis) uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 550.26:541.18


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис