Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Христофоров, Л.М.
dc.date.accessioned 2019-04-07T11:53:26Z
dc.date.available 2019-04-07T11:53:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу / Л.М. Христофоров // Доповіді Національної академії наук України. — 2019. — № 1. — С. 40-46. — Бібліогр.: 13 назв. — укр. uk_UA
dc.identifier.issn 1025-6415
dc.identifier.other DOI: doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.040
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150466
dc.description.abstract В мінімальній кінетичній схемі з двома конформаційними станами фермент-субстратного комплексу з різною каталітичною активністю показано, що зворотний процес від’єднання субстрату від комплексу не завжди відіграє інгібіторну роль. Навпаки, збільшення константи швидкості від’єднання в певних межах може лише прискорювати оберт ферменту. Визначені концентрації субстрату необхідні для уможливлення такого ефекту. Висновки однаково придатні для аналізу даних експериментів в ансамблі чи на поодиноких ферментах. uk_UA
dc.description.abstract В минимальной кинетической схеме с двумя конформационными состояниями фермент-субстратного комплекса с разной каталитической активностью показано, что обратный процесс отсоединения субстрата от комплекса не всегда играет ингибиторную роль. Наоборот, увеличение константы скорости отсоединения в определенных пределах может лишь ускорять оборот фермента. Определены концентрации субстрата, необходимые для возможности такого эффекта. Выводы одинаково пригодны для анализа данных экспериментов в ансамбле или на одиночных ферментах. uk_UA
dc.description.abstract In a minimal kinetic scheme with two conformational states of the enzyme-substrate complex, which differ in their catalytic activity, it is shown that the backward process of substrate unbinding does not always play an inhibitory role. On the contrary, increasing the unbinding rate constant up to certain values can only accelerate the enzyme turnover. Substrate concentration values necessary for making this effect possible are determined. The conclusions are equally applicable to the analysis of either ensemble or single-enzyme experimental data. uk_UA
dc.description.sponsorship Робота виконана в межах теми PK 0118U003535 “Динаміка формування просторово- неоднорідних структур в багаточастинкових системах” ВФА НАН України. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Видавничий дім "Академперіодика" НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Доповіді НАН України
dc.subject Фізика uk_UA
dc.title Вплив від’єднання субстрату на кінетику ферментативного каталізу uk_UA
dc.title.alternative Влияние отсоединения субстрата на кинетику ферментативного катализа uk_UA
dc.title.alternative Influence of substrate unbinding on kinetics of enzymatic catalysis uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 539.199+577.151.45


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис