Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Автобіографізм прози Олекси Слісаренка: ідентичність, ціннісна дезорієнтація і проблема бунту

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Констанкевич, І.
dc.date.accessioned 2019-04-04T12:12:02Z
dc.date.available 2019-04-04T12:12:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Автобіографізм прози Олекси Слісаренка: ідентичність, ціннісна дезорієнтація і проблема бунту / І. Констанкевич // Слово і час. — 2014. — № 12. — С. 32-38. — Бібліогр.: 6 назв. — укp. uk_UA
dc.identifier.issn 0236-1477
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150296
dc.description.abstract У статті досліджується сюжетна проза Олекси Слісаренка, яка демонструє подієве розгортання життєпису автобіографічного персонажа, сукупність автобіографічних мотивів, поєднання фікційних та фактуальних елементів. У проекції на біографію письменника аналізується психологічний портрет дезорієнтованої людини “без компаса” на історичному роздоріжжі, у ціннісному хаосі й воднораз здатної на активну дію. uk_UA
dc.description.abstract The article studies the narrative prose works by Oleksa Slisarenko which manifest autographic plots and autobiographic protagonists, the most important autobiographic motifs and a combination of fictional and factual elements. Having in mind the life story of the writer, the author analyzes the psychological portrait of a disoriented person “without aim or direction” at the bifurcation point of history, without axiological guidelines and at the same time capable of actions. uk_UA
dc.description.abstract В статье исследуется сюжетная проза Олексы Слисаренко, которая демонстрирует событийное развертывание жизнеописания автобиографического персонажа, совокупность автобиографических мотивов, соединение фикцийных и фактуальных элементов. В проекции на биографию писателя анализируется психологический портрет дезориентированного человека “без компаса” на историческом раздорожье, в ценностном хаосе и одновременно способного к активному действию. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Слово і Час
dc.subject ХХ століття uk_UA
dc.title Автобіографізм прози Олекси Слісаренка: ідентичність, ціннісна дезорієнтація і проблема бунту uk_UA
dc.title.alternative The autobiographism of Oleksa Slisarenko’s prose works: identity, axiological disorientation and rebellion uk_UA
dc.title.alternative Автобиографизм прозы Олексы Слисаренко: идентичность, ценностная дезориентация и проблема бунта uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 821.161.2-312.6.09


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис