Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Improvement of logistic activity in control system an industrial enterprise

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Мishura, V.
dc.contributor.author Volodchenko, V.
dc.date.accessioned 2019-04-01T18:45:59Z
dc.date.available 2019-04-01T18:45:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Improvement of logistic activity in control system an industrial enterprise / V. Мishura, V. Volodchenko // Економічний вісник Донбасу. — 2018. — № 4 (54). — С. 100-105. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1817-3772
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150157
dc.description.abstract In the article the analysis of forming of conceptual positions of relatively logistic management is conducted by sale activity as to important component part of control system by an enterprise. The role of logistic of sale is certain in activity of industrial enterprise. Fundamental conceptions of logistic are presented. It is well-proven that advantages of logistic management is providing of integrating, system, to the management complexity by resource and informative streams, that provides synchronization of business processes and case (planning, organizations, motivations, control, co-ordination) frame, creates new possibilities of height of valueadded and providing of competitiveness of enterprise. uk_UA
dc.description.abstract У статті проведено аналіз формування концептуальних положень щодо логістичного управління збутовою діяльністю як важливого складника системи управління підприємством. Визначено роль логістики збуту в діяльності промислового підприємства. Представлено фундаментальні концепції логістики. Доведено, що перевагами логістичного управління є забезпечення інтегрованості, системності, комплексності управління ресурсними та інформаційними потоками, що забезпечує синхронізацію бізнес-процесів і моделі управління (планування, організації, мотивації, контролю, координації), створює нові можливості зростання доданої вартості та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. uk_UA
dc.description.abstract В статье проведен анализ формирования концептуальных положений относительно логистического управления сбытовой деятельностью как важной составной части системы управления предприятием. Определена роль логистики сбыта в деятельности промышленного предприятия. Представлены фундаментальные концепции логистики. Доказано, что преимуществами логистического управления является обеспечение интегрированности, системности, комплексности управления ресурсными и информационными потоками, которое обеспечивает синхронизацию бизнес-процессов и модели управления (планирования, организации, мотивации, контроля, координации), создает новые возможности роста добавленной стоимости и обеспечения конкурентоспособности предприятия. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Інститут економіки промисловості НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Економічний вісник Донбасу
dc.subject Marketing uk_UA
dc.title Improvement of logistic activity in control system an industrial enterprise uk_UA
dc.title.alternative Удосконалення логістичної діяльності в системі управління промисловим підприємством uk_UA
dc.title.alternative Усовершенствование логистической деятельности в системе управления промышленным предприятием uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA
dc.identifier.udc 338.45:658.8


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис