Показати простий запис статті

dc.contributor.author Golota, V.I.
dc.contributor.author Taran, G.V.
dc.contributor.author Zamuriev, А.А.
dc.contributor.author Opalev, P.O.
dc.contributor.author Pugach, S.G.
dc.contributor.author Mankovskyi, S.N.
dc.contributor.author Petrenkova, V.P.
dc.contributor.author Nyska, I.N.
dc.date.accessioned 2019-02-20T19:14:22Z
dc.date.available 2019-02-20T19:14:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation The use of ozone technologies in grain storage / V.I. Golota, G.V. Taran, А.А. Zamuriev, P.O. Opalev, S.G. Pugach, S.N. Mankovskyi, V.P. Petrenkova, I.N. Nyska // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 4. — С. 185-188. — Бібліогр.: 11 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.75.-d, 52.77.-j, 81.20.-n
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/149325
dc.description.abstract The results of experimental studies of toxicogenic fungi activity inhibition at various ozone concentration and doses by ozone-air mixture, which were carried out at the developed and manufactured experimental stand are given. The ozone inhibitory effect on the growth of fungi infection Aspergillus flavus and Penicillium nordicum is defined. The ozone-air mixture ability to limit the mold fungi development on the wheat and barley grains during their storage is shown. uk_UA
dc.description.abstract Наведено результати експериментальних досліджень пригнічення озоно-повітряною сумішшю активності токсигенних грибів при різних концентраціях і дозах озону, які проведені на розробленому і виготовленому експериментальному стенді. Визначено ингібіруючий вплив озону на розвиток грибкової інфекції Aspergillus flavus і Penicillium nordicum. Показана здатність озоно-повітряної суміші пригнічувати розвиток плісеневих грибів на зерні пшениці і ячменю під час їх зберігання. uk_UA
dc.description.abstract Приведены результаты экспериментальных исследований подавления озоно-воздушной смесью активности токсигенных грибов при различных концентрациях и дозах озона, которые проведены на разработанном и изготовленном экспериментальном стенде. Определено ингибирующее воздействие озона на развитие грибной инфекции Aspergillus flavus и Penicillium nordicum. Показана способность озоно-воздушной смеси подавлять развитие плесневых грибов на зерне пшеницы и ячменя во время их хранения. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Плазменно-пучковый разряд, газовый разряд и плазмохимия uk_UA
dc.title The use of ozone technologies in grain storage uk_UA
dc.title.alternative Використання озонових технологій при зберіганні зерна uk_UA
dc.title.alternative Использование озоновых технологий при хранении зерна uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис