Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Radiation from plasma due to parametric excitation of convective cells

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Panchenko, V.G.
dc.date.accessioned 2019-02-18T20:10:16Z
dc.date.available 2019-02-18T20:10:16Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Radiation from plasma due to parametric excitation of convective cells / V.G. Panchenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 98-100. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35.Mw
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148846
dc.description.abstract On the basis of the fluctuations kinetic theory the process of plasma radiation is studied when the transformation of an longitudinal Langmuir wave into the transverse electromagnetic wave occurs. We consider the parametric decay of upper hybrid pump wave into the daughter wave and modified convective cells. The transformation coefficient is obtained. For typical ionospheric plasma parameters we show that the pump wave term can exceed by several orders of magnitude the analogous one for the case of stable plasma. The intensity of transverse waves radiation from turbulent plasma is calculated and its dependence on convective cells frequency and damping rate is found. uk_UA
dc.description.abstract На основі кінетичної теорії флуктуацій вивчається процес випромінювання із плазми під час трансформації повздовжньої ленгмюрівської хвилі в поперечну електромагнітну. Розглянуто параметричний розпад верхньогібридної хвилі накачки на дочірню хвилю і модифіковані конвективні комірки. Отримано вираз для коефіцієнта трансформації. Для типових параметрів іоносферної плазми показано, що член, обумовлений полем накачки, може перевищувати відповідну величину для випадку спокійної плазми на декілька порядків. Обчислена інтенсивність випромінювання поперечної хвилі із турбулентної плазми та знайдено її залежності від частоти і декременту загасання конвективних комірок. uk_UA
dc.description.abstract На основе кинетической теории флуктуаций изучается процесс излучения из плазмы при трансформации продольной ленгмюровской волны в поперечную электромагнитную. Рассмотрен параметрический распад верхнегибридной волны накачки на дочернюю волну и модифицированные конвективные ячейки. Получено выражение для коэффициента трансформации. Для типичных параметров ионосферной плазмы показано, что член, обусловленный полем накачки, может превышать соответствующую величину для случая спокойной плазмы на несколько порядков. Вычислена интенсивность излучения поперечной волны из турбулентной плазмы и найдены ее зависимости от частоты и декремента затухания конвективных ячеек. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Фундаментальная физика плазмы uk_UA
dc.title Radiation from plasma due to parametric excitation of convective cells uk_UA
dc.title.alternative Випромінювання із плазми при параметричному збудженні конвективних комірок uk_UA
dc.title.alternative Излучение из плазмы при параметрическом возбуждении конвективных ячеек uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис