Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Eigenvalues and eigenfields of a corrugated gyrotron cavity with conducting walls

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Tkachova, T.I.
dc.contributor.author Shcherbinin, V.I.
dc.contributor.author Tkachenko, V.I.
dc.date.accessioned 2019-02-18T19:41:01Z
dc.date.available 2019-02-18T19:41:01Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Eigenvalues and eigenfields of a corrugated gyrotron cavity with conducting walls / T.I. Tkachova, V.I. Shcherbinin, V.I. Tkachenko // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 67-70. — Бібліогр.: 9 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 84.40.-x, 84.40.Ik, 52.35.Hr
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148829
dc.description.abstract Electromagnetic analysis of a cylindrical gyrotron cavity with longitudinal wall corrugations is performed on the basis of the approximate surface impedance model (SIM) and the full-wave spatial harmonic method (SHM). The good convergence of SHM with respect to the number of spatial harmonics is shown. The perturbation approach is extended to a cylindrical corrugated cavity with finite wall conductivity. With this approach attenuation of TE cavity modes due to ohmic wall losses is investigated. For the TE8,3 mode, as an example, the number of corrugations, which ensures reasonable accuracy of SIM, has been determined. For such number of corrugations, good agreement between SIM and SHM is demonstrated for mode eigenvalue, eigenfields and attenuation. uk_UA
dc.description.abstract На основі наближеної поверхневої імпедансної моделі (SIM) та строгого методу просторових гармонік (SHM) проведено електромагнітний аналіз циліндричного резонатора гіротрону з поздовжніми гофрами. Показано добру збіжність методу SHM зі збільшенням числа просторових гармонік. Теорію збурень узагальнено на випадок гофрованого резонатора гіротрону з кінцевою провідністю стінок. З її допомогою досліджено згасання ТЕ-мод резонатора в результаті омічних втрат у стінках. Як приклад, для моди ТЕ8,3 визначено кількість гофрів, що забезпечує достатню точність SIM. Для такої кількості гофрів продемонстровано добру згоду розрахунків SIM та SHM для власного значення моди, її власних полів та загасання. uk_UA
dc.description.abstract На основе приближенной поверхностной импедансной модели (SIM) и строгого метода пространственных гармоник (SHM) проведен электромагнитный анализ цилиндрического резонатора гиротрона с продольными гофрами. Показана хорошая сходимость метода SHM с увеличением числа пространственных гармоник. Теория возмущений обобщена на случай гофрированного резонатора гиротрона с конечной проводимостью стенок. С ее помощью исследовано затухание ТЕ-мод резонатора в результате омических потерь в стенках. В качестве примера, для моды ТЕ8,3 определено количество гофров, обеспечивающее достаточную точность SIM. Для такого количества гофров продемонстрировано хорошее согласие расчетов SIM и SHM для собственного значения моды, ее собственных полей и затухания. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject ИТЭР и приложения для термоядерного реактора uk_UA
dc.title Eigenvalues and eigenfields of a corrugated gyrotron cavity with conducting walls uk_UA
dc.title.alternative Власні значення та власні поля гофрованого резонатора гіротрона з провідними стінками uk_UA
dc.title.alternative Собственные значения и собственные поля гофрированного резонатора гиротрона с проводящими стенками uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис