Наукова електронна бібліотека
періодичних видань НАН України

Modelling of the electromagnetic surface waves propagation on the interface between the left-handed metamaterial and the dissipative dielectric

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Galaydych, V.K.
dc.contributor.author Azarenkov, N.A.
dc.contributor.author Olefir, V.P.
dc.contributor.author Sporov, A.E.
dc.date.accessioned 2019-02-18T19:39:39Z
dc.date.available 2019-02-18T19:39:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Modelling of the electromagnetic surface waves propagation on the interface between the left-handed metamaterial and the dissipative dielectric / V.K. Galaydych, N.A. Azarenkov, V.P. Olefir, A.E. Sporov // Вопросы атомной науки и техники. — 2018. — № 6. — С. 109-112. — Бібліогр.: 5 назв. — англ. uk_UA
dc.identifier.issn 1562-6016
dc.identifier.other PACS: 52.35g, 52.50.Dg
dc.identifier.uri http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/148827
dc.description.abstract The properties of surface electromagnetic waves propagating along a planar structure consisting of an ideal dielectric, a dielectric layer with large losses and a high dielectric constant, and a left-handed metamaterial with "amplification" are studied. All media were assumed isotropic. Dispersion relations for the eigenmodes of such a waveguide structure are obtained. The possibility of full compensation of the energy losses of surface waves is demonstrated. uk_UA
dc.description.abstract Вивчено властивості поверхневих електромагнітних хвиль, що поширюються уздовж пласкої структури, що складається з ідеального діелектрика, шару діелектрика з великими втратами та великою діелектричною проникливістю і лівостороннього метаматеріалу з «підсиленням». Усі середовища вважались ізотропними. Отримано дисперсійні залежності для власних мод такої хвилеводної структури. Продемонстровано можливість повної компенсації втрат енергії поверхневих хвиль. uk_UA
dc.description.abstract Изучены свойства поверхностных электромагнитных волн, распространяющихся вдоль плоской структуры, состоящей из идеального диэлектрика, слоя диэлектрика с большими потерями и большой диэлектрической проницательностью и левостороннего метаматериала с «усилением». Все среды считались изотропными. Получены дисперсионные зависимости для собственных мод такой волноводной структуры. Продемонстрирована возможность полной компенсации потерь энергии поверхностных волн. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.publisher Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України uk_UA
dc.relation.ispartof Вопросы атомной науки и техники
dc.subject Фундаментальная физика плазмы uk_UA
dc.title Modelling of the electromagnetic surface waves propagation on the interface between the left-handed metamaterial and the dissipative dielectric uk_UA
dc.title.alternative Моделювання поширення електромагнітних поверхневих хвиль на межі між лівостороннім метаматеріалом та дисипативним діелектриком uk_UA
dc.title.alternative Моделирование распространения электромагнитных поверхностных волн на границе между левосторонним метаматериалом и диссипативным диэлектриком uk_UA
dc.type Article uk_UA
dc.status published earlier uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис